ĐÔI KHI Đôi khi đời đau khổ Tập thở nhẹ và cười Nếu không làm như thế Chỉ thiệt mình mà thôi Đôi khi…

ĐÔI KHI
Đôi khi đời đau khổ
Tập thở nhẹ và cười
Nếu không làm như thế
Chỉ thiệt mình mà thôi
Đôi khi người gian dối
Tập buông xả bao dung
Làm sao ta biết được
Mình sẽ không sai lầm?
Đôi khi lòng trống trải
Vì chẳng hiểu lý do
Đôi khi mình ta khóc
Bởi những điều gian truân
Cúi thấp mình nhìn xuống
Bao nghịch cảnh hồng trần?
Đời sẽ không bịt lối
Cho người và cho ta
Như dây cung níu lại
Mũi tên càng bay xa.
St
Đôi khi …nhiều cay đăng.!
Cứ nghoảnh mặt quay lưng .
Để thấy lòng nhẹ nhõm .
Để chân không ngập ngừng.
NNAT…..


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008986625608

20 thoughts on “ĐÔI KHI Đôi khi đời đau khổ Tập thở nhẹ và cười Nếu không làm như thế Chỉ thiệt mình mà thôi Đôi khi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *