___ THU

___ THU…
…. MUỘN.! __
Chiều về thu mưa buồn lá đổ
Giăng nối về ngập lá vàng rơi
Nhớ thủa xưa cặp sách bồi hồi
Chợt chống vắng chia tay bè bạn
Giờ chiều thu lá vàng vẫn đổ
Nhưng bây giờ mỗi đứa một nơi
Những hẹn hò của thủa xa xôi
Mang trong ta muôn ngàn nỗi nhớ
Câu thơ nghĩ đắn đo trăn trở
Hẹn với lòng nức nở trong đêm
Thủa ngày xưa bắt bướm tìm chim
Như vẫn đợi thu về lá đổ
Lời tỏ tình ai chưa dám ngỏ
Khi chiều về bẽn lẽn nhìn nhau
Chợt chia tay nức nở ngẹn ngào
Hẹn gặp lại buổi đầu gặp gỡ
Ai trở về ai kia hăm hở
Ở trên đầu đội mũ đeo sao
Tình ta thắm thiết ngọt ngào
Ôm người em nhỏ ôi sao ấm lòng !
20–6–17
XUÂN ĐAM


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011529674054

20 thoughts on “___ THU

  1. Lưu Xuân Đàm Lưu

   Cảm ơn Hà Yến nhiều nhé!
   Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !

   Reply
 1. Lưu Xuân Đàm Lưu

  Cảm ơn Hà Yến nhiều nhé!
  Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !

  Reply
  1. Lưu Xuân Đàm Lưu

   Cảm ơn em Nguyễn Kim Thành Thành đã luôn ủng hộ động viên
   Cảm ơn em nhiều nhé!
   Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !

   Reply
 2. Lưu Xuân Đàm Lưu

  Cảm ơn em Nguyễn Kim Thành Thành đã luôn ủng hộ động viên
  Cảm ơn em nhiều nhé!
  Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !

  Reply
  1. Lưu Xuân Đàm Lưu

   Cảm ơn em Hien Suu đã luôn ủng hộ động viên
   Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
   Luôn vui khỏe em nhé!

   Reply
 3. Lưu Xuân Đàm Lưu

  Cảm ơn em Hien Suu đã luôn ủng hộ động viên
  Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
  Luôn vui khỏe em nhé!

  Reply
  1. Lưu Xuân Đàm Lưu

   Cảm ơn em đã luôn ủng hộ động viên
   Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
   Luôn vui khỏe em nhé!

   Reply
 4. Lưu Xuân Đàm Lưu

  Cảm ơn em đã luôn ủng hộ động viên
  Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
  Luôn vui khỏe em nhé!

  Reply
  1. Lưu Xuân Đàm Lưu

   Cảm ơn em Hoang Hai đã luôn ủng hộ động viên
   Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
   Luôn vui khỏe em nhé!

   Reply
 5. Lưu Xuân Đàm Lưu

  Cảm ơn em Hoang Hai đã luôn ủng hộ động viên
  Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
  Luôn vui khỏe em nhé!

  Reply
 6. Nguyễn Thị Ngọc Thu

  Thơ hay tuyệt bạn ạ! Chúc bạn vui khỏe và có thật nhiều cảm hứng để cho ra đời thật nhiều thơ nữa bạn nhé!

  Reply
  1. Lưu Xuân Đàm Lưu

   Cảm ơn em đã luôn ủng hộ động viên
   Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
   Luôn vui khỏe em nhé!

   Reply
 7. Lưu Xuân Đàm Lưu

  Cảm ơn em đã luôn ủng hộ động viên
  Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
  Luôn vui khỏe em nhé!

  Reply
  1. Lưu Xuân Đàm Lưu

   Cảm ơn tỷ nhiều nhé
   Cảm ơn tỷ đã luôn ủng hộ động viên
   Chúc tỷ ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc chị nhé !…

   Reply
 8. Lưu Xuân Đàm Lưu

  Cảm ơn tỷ nhiều nhé
  Cảm ơn tỷ đã luôn ủng hộ động viên
  Chúc tỷ ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc chị nhé !…

  Reply
  1. Lưu Xuân Đàm Lưu

   Cảm ơn em Huong Nguyen đã luôn ủng hộ động viên
   Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
   Luôn vui khỏe em nhé!

   Reply
 9. Lưu Xuân Đàm Lưu

  Cảm ơn em Huong Nguyen đã luôn ủng hộ động viên
  Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !
  Luôn vui khỏe em nhé!

  Reply
  1. Lưu Xuân Đàm Lưu

   Đẹp quá
   Cảm ơn em Lam Lê đã luôn ủng hộ động viên
   Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !…

   Reply
 10. Lưu Xuân Đàm Lưu

  Đẹp quá
  Cảm ơn em Lam Lê đã luôn ủng hộ động viên
  Chúc em ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui an lành hạnh phúc em nhé !…

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *