Trạm sốt rét tỉnh Tuyên Quang tăng cường cáo biện pháp phòng chống sốt rét

Để đạt được các mục tiêu giảm số bệnh nhân chết, số bệnh nhân mắc sốt rét (SR) và không để dịch bệnh xảy ra. Khoa dịch tễ của Trạm sốt rét tỉnh Tuyên Quang đã không quản khó khăn cùng với đội PCSR huyện thường xuyên đến các thôn bản xa xôi, hẻo lánh, những vùng trọng điểm có nguy cơ mắc SR cao, triển khai đồng bộ các biện pháp: diệt muỗi, củng cố và nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh SR bằng kính hiển vi ở 22 cụm kính thuộc 6 huyên, thị, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác phòng chống sốt rét nhằm chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời cho bệnh nhân ngay từ tuyến cơ sở, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền giáo dục sức khỏe về phòng chống SR; phát tờ rơi, tránh tuyên truyền cho nhân dân, dụng
một số pa-nô, áp-phích ở những nơi đông dân cư, nhằm nâng cao ýỷ thức của nhân dân trong công tác phòng chống sốt rét. Nhờ đó trong năm 1996, các chỉ tiêu về phòng chống SR đều đạt và vượt kế hoạch: đã điều trị cho 46.196 bệnh nhân mắc SR đạt 92,39%, bảo vệ bằng hóa chất phòng chống muỗi đốt cho 80.227 người dân, đạt 100,28% so với kế hoạch được giao, lấy 58.739 lam máu làm xét nghiệm tìm kí sinh trùng sốt rét đạt 97,89%, trong năm có 49 ca có ký sinh trùng SR, giảm 50,51 so với nầm 1995, tỷ lệ kỷ sinh trùng SR/lam máu xét nghiệm là 0,08% so với cùng kỳ năm trước; không có bệnh nhản nào tử vong và cũng không có vụ dịch nào xảy ra trên địa bàn tỉnh.
 
BS CHÍNH ANH (Sở y tế Tuyên Quang)

Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *