Thủ thuật tình báo tiếp theo (P1)

 Đại tá Bảy Vĩnh nguyên chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bảo tôi .

 
7 giờ sáng mai, tôi sẽ đưa anh tới gia đình cơ sở của tôi.
 
Sao ta không đi luôn bây giờ?
 
Để tôi thuyết phục lủy lui – tiếng Pháp là anh ấy, cậu ấy đã “Trong chiến tranh, vẻ danh nghĩa, tôi là sếp của lủy nhưng mọi phi vụ thành công đều do tài xoay sở của Ba Lễ. Anh Ba có công lớn hơn tôi nhưng tôi được đãi ngộ nhiều hơn: tôi là đại tá, được tuyên duơng Anh hùng lực luạng vũ trang còn anh Ba hưởng lương ngang cấp thuọng uý.
 
Sao ta không để anh Ba huống múc luơng cao hơn?
 
Anh Bẩy Vĩnh tự nhận là dân góc Nam Bộ, từ thuở ấu thơ đã làm thằng nhò nên mọi đưòng ngang, ngõ tắt mọi tính cách của dân anh chị đến các bậc truởng giả ờ Sài Gòn, anh rất thành thạo. Anh tâm sự.
 
-Tôi đã tập kết ra Bắc, được đào tao có bài bản để trở thành đại đội trưởng pháo binh. Năm 1964, tôi trở lại chiến trường Nam Bộ Gặp tôi, sư đoàn truởng Năm Triệu tuyên bố luôn:
 
Mày về lảm đội truổng đội quân báo cho tao
 
Tôi đã có dòng máu chính quy chạy trong người, nên đã kiến nghị:
 
Tôi đi theo đoàn cán bộ từ miền Bắc vào có đoàn trường, có chi uỷ. Tỏi rất muốn về đơn vị anh nhung tôi không thể đào ngũ theo anh được.
 
* Sao lại đào ngũ? Mày để tao lo.
 
Chả biết anh Năm Triệu gặp ai, gõ những cửa nào, mà anh có trong tay quyết định đíều động tôi, sống với anh được 3 năm, anh ra lệnh cho tôi:
 
Sư đoàn ta húc cứ điểm B.A 4 lần đều không thành công. Mày vào thành, đi trinh sát công khai vói Ba Lể.

Sức khỏe và đời sống năm 1997

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *