VẤN SI ******** Chung tình có phải đã sai không ? Khiến quả tim đau nỗi chất chồng Ngắm cảnh hoa tàn truy thắm…

VẤN SI
********
Chung tình có phải đã sai không ?
Khiến quả tim đau nỗi chất chồng
Ngắm cảnh hoa tàn truy thắm thiết
Nhìn làn sóng đẩy lạc mênh mông
Vô tình biển thế phong vân loạn
Khởi giấc tâm tư nguyệt thủy nồng
Ảo mộng theo duyên nhiều biến đổi
Nhân sinh mấy kẻ mãi chờ trông ?

TP Tiêu Vân 21-08-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *