Thủ thuật tình báo tiếp theo (P2)

Tôi không phải cán bộ tình báo và anh Năm Triệu không có trách nhiệm gì với mạng lưới tình báo nội thành. Với tính cách anh Hai Nam Bộ thường phớt lờ những nguyên tắc, anh Năm Triệu gài tôi vào một đường dây tình báo không theo thủ tục ràng buộc nào cả

 
Anh Ba Lế đón tôi ở điểm hẹn, đưa tôi về sống công khai trong gia đinh anh.
 
Tôi cắt ngang lời bạn:
 
Anh Ba Lê làm gì dưới chính quyền ngụy?
 
Anh ấy là ông Nghị.
 
Thượng nghị sĩ?
 
Anh Ba là Hạ nghị sĩ. Nói thật chính xác thì anh Ba Lễ là truỏng quốc phòng Hạ viện ngụy.
 
Làm sao anh ấy luồn sâu, leo cao đến như vậy?
 
Theo anh Bẩy Vĩnh thì gia đình anh Ba có nghề thuốc gia truyền. Vì ba ruột của anh đã có công cứu được ông thân sinh và vợ Trần Chánh Thành thoát khỏi tay thần chết nên tên này nghĩ cách đền ơn, trả nghĩa. Nó đứng ra bảo lãnh, giới thiệu anh Ba Lễ đi học khóa đào tạo trưởng ty cảnh sát đầu tiên của chính quyền Ngô Đình Diệm. Chớp thời cơ, tỉnh uỷ Gò Công đồng ý gửi anh vào hoạt động trong lòng địch. Anh Ba Lễ trở thành Trưởng ty cảnh sát nhất của ngụy quyền
 
Anh Bẩy Vinh hỏi tỏi;
 
Theo nhà báo, tính cách chịu chơi của dân Nam Bộ như thế nào?

Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *