Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập doàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3). Hội thao liên viện ngành y Hà Nội lần thứ 17 được tổ chức tại Bệnh viên 103 với sự tham gia của 27 đơn vị: có 6 bệnh viện thuộc sở y tế, 10 bệnh viện thuộc Bộ y tế, 8 bệnh viện quân đội và 3 bệnh viên ngành. Có 64/66 kỹ thuật cơ bản, mang tính sáng tạo của các ngành dược học, y học, lâm sàng, cận lâm sàng, y học cổ truyền… đã được trình diện tại hội thao.

 
Kết quả có 9 báo cáo viên dược tặng thưởng giả nhất, 10 báo cáo viên giải nhì, 8 báo cáo viên giải ba và 5 báo cáo viên đạt giải khuyến khích.
 
Ban chỉ đạo thành phố Hố Nội cũng đã tặng bằng khen cho các kíp kỹ thuật đạt thành tích cao và 7 đơn vị làm tốt công tác hội thảo cơ sở. Bệnh viện 103, Bệnh viện 19-8, Viện sốt rét KST-CT, Bệnh viện phụ sản, Học viện quân y, Bệnh vtện 354 và Viện vệ sinh phòng dịch quân đội.
 
PV
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Quan tâm đến môi trường và điều kiện
Thực hiện Nghị định 06 CP ngày 20-1-1995 của Chính phú quy định chi tiết một số điều cua Bộ luật Lao động về An toàn lao động va Vệ sinh lao động; thực hiện nội dung chương trinh môi trường của Bộ công nghiệp từ nam 1996 – 2000. Bộ công nghiệp đả giao nhiệm vụ cho T rung tàm y tố * Môi trưởng lao động công nghiệp tiến hành kiểm định môi trưởng, kiểm tra an toàn lao động * vệ sinh lao động và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp trong các đơn vị sản xuất của ngành, trên cơ sở đó giúp Bộ đề ra các giải pháp báo vệ môi trường và bảo vệ sức khóe cho người lao động.
 
Năm 1996 Trung tâm y tế – môi trường lao động công nghiệp đã kiểm (ra 101 đơn vị sản xuất trong ngành cho thấy: Tình trạng ô nhiễm môi trường trong các doanh nghiệp thuộc Bộ công nghiệp còn khá cao. Một điều đáng quan tâm là trong Bộ công nghiệp khá nhiều công nhân, cán bộ phải thường xuyên làm việc trong môi trường nóng, độc hại, trong hầm lò, những nơi xa xôi héo tánh, thiếu thốn đủ thứ. Năm 1995- 1996 Bộ công nghiệp đã tiến hành kháo sát môi trường và tâm sinh lý lao động để xác định các ngành nghe nặng nhọc độc hại nhầm đáp ứng yêu cầu thực tế ở các cơ sở sàn xuất, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Đến nay, trong Bộ công nghiệp có trên 400/700 nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm với khoảng gẩn 40% công nhân lảm việc trong những ngành nghề đó. Lại có gần 100 nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm. Vì vậy việc quan tâm đến sức khỏe người lao động, trước hết là cải thiện điều kiện lao động, thực hiện các chế độ, chính sách Nhà nước đã ban hành cần được chú trọng nhiều hơn.
 
Để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người lao động, thực hiện tốt các điều về an toàn lao động và vệ sinh lao động được quy định trong Bộ luật Lao động, đồng thời bảo đảm cho mỗi người lao động đều được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, được khám sức khỏe định kỳ đều đặn, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng khi sức khỏe yếu hoặc bị bệnh nghề nghiệp. Chúng tôi đề nghị Nhà nước, Bộ y tế quan tâm đến một số vấn đề sau:
 
– Mạng lưới y tế ở các doanh nghiệp chưa được quan tâm đầy đủ. có xu hướng bị thu hẹp, nhưng Nhà nước chưa pháp chế hóa mạng lưới y tế công nghiệp.
 
– Luật lao động và Nghị định 06 CP đã được ban hành nhưng hệ thống thanh tra vệ sinh lao động còn rất mỏng, trang thiết bị để giám sát môi trường thiếu, cũ, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nên có thanh tra môi trường lao động ở các bộ phận sản xuất.
 
– Thống nhất chức năng nhiệm vụ các cơ sở y tế lao động của địa phương và của các Bộ để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở tất cả
các đơn vi.
 
– Tăng cường công tác truyền thòng về vệ sinh lao động, có chương trình nghiên cứu về môi trường với sức khỏe người lao động, đề xuất các giải pháp cụ thể để cải thiện sức khỏe cho người lao động.
Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, việc cải thiện môi trường, điều kiện lao động và sức khỏe người lao dộng càng được quan tâm bao nhiêu thì chắc chắn những thành quả họ làm ra sẽ càng tốt bấy nhiêu.

Sức khỏe và đời sống năm 1997

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *