Các dịch vụ điện toán đám mây

Dịch vụ điện toán đám mây đang dần dần thay đổi cách sử dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp và tổ chức trong việc quản lý các nguồn tài nguyên dữ liệu. các dịch vụ điện toán đám mây ngày nay luôn có sẵn để đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu công nghệ thông tin. Mặc dù có rất nhiều dịch vụ điện toán đám mây nhưng có 3 dịch vụ phổ biến với những tính năng và lợi ích cơ bản nhất định. 
 
Một loạt các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty điện toán đám mây có thể được phân loại thành ba loại cơ bản là IaaS (Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ), PaaS (Nền tảng dưới dạng dịch vụ), SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ)
 
  • IaaS (Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ). Loại hình này cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào tài nguyên của máy tính thô như sức mạnh xử lý, dung lượng lưu trữ dữ liệu và kết nối mạng, trong bối cảnh của một trung tâm dữ liệu an toàn.
  • PaaS (Nền tảng dưới dạng Dịch vụ). Hướng tới các nhóm phát triển phần mềm, các dịch vụ PaaS cung cấp cơ sở hạ tầng lưu trữ và tính toán và là một lớp nền tảng phát triển với các thành phần như máy chủ web, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, bộ phận phát triển phần mềm (SDK) cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau.
  • SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ). Các nhà cung cấp dịch vụ cấp ứng dụng phù hợp với nhiều nhu cầu kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như quản lý quan hệ  khách hàng (CRM), tự động hóa tiếp thị hoặc phân tích kinh doanh.
  • Bên cạnh đó, các dịch vụ điện toán đám mây cũng có những đặc tính chung như:
  • Được cung cấp và duy trì bởi nhà cung cấp. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây mua, lưu trữ và duy trì phần cứng, phần mềm cần thiết trong cơ sở riêng của mình. Người sử dụng dịch vụ tránh được những chi phí trong phát triển dịch vụ tại chỗ.
  • Tự phục vụ thông qua giao diện web. Người dùng dịch vụ có thể bắt đầu các chức năng dịch vụ cụ thể và tăng, giảm mức sử dụng dịch vụ của họ, mặc dù gia diện web có ít hoặc không tương tác với cá nhà cung cấp dịch vụ.
  • Thanh toán để sử dụng. Người dùng dịch vụ trả tiền cho số lượng dịch vụ mà mình sử dụng. Điều này tiết kiệm chi phí đáng kể so với cách tiếp cận truyền thống của việc phát triển năng lực công nghệ thông tin tại chỗ hướng tới các việc sử dụng tối ưu trong thời gian hoạt động.
  • Khả năng mở rộng gần như vô hạn. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ của họ thường có quy mô lớn. Đối với người dùng dịch vụ điện toán đám mây dễ dàng điều chỉnh tăng trưởng kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *