Khuôn tròn không đúc ra vật méo

Từ những năm 1992, 1993, báo Công an nhân dân, báo Đại đoàn kết. báoThanh tra, báo Tiền phong đã đưa tin BS Võ Giao, nguyên Giám đốc BV Hương Sơn, phó giám đốc trung tâm y tế (TTYT) huyện Hương Sơn, phó bí thư chi bộ TTYT huyện Hương Sơn, tỉnh Hả Tĩnh bị vu khống và bị trù dập trắng trợn… Ngần ấy năm qua, thấy ấm êm, tôi đinh ninh việc này đã được xét xử dứt điểm.
 
Ngờ đâu, vừa qua đọc loạt bài "Nỗi oan được…lưu kho", của tác giả Trần Xuân đăng ở 3 50(11-12-13) báo Sức khỏe và Đời sống mới vỡ lẽ là cái việc oan ức kia đâu vẫn nguyên đấy. Ngẫm mà buồn!
 
Ba số SK&ĐS đã dưa ra bao tài liệu để chứng minh công lý và công luận đều đúng về BS Võ Giao, nhắc nhở chính quyền địa phương cụ thể là UBND và Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh, UBND và TTYT huyện Hương Sơn khẩn trương xem xét giải quyết việc này. Nhưng trên cứ lệnh, báo cứ đăng, đài cứ nói, ông Võ Giao vẫn được người ta cho nằm nhà; ông giám đốc TTYT kẻ chủ mưu vu oan giá họa, ông chủ tịch UBND huyện Hương Sơn là người hấp tấp ký quyết định kỷ luật thì vẫn…an nhiên tự tại. Thế mới biết lệ nhiều khi lấn át cả luật!
 
Vậy thì LUẬT là gì?
 
Lời Tượng ở quê Mộng trong Kinh Dịch giảng rằng:"Lợi dụng hình nhân, dĩ chính phép đã" (Lợi (về) dùng hình phạt người để chính pháp vậy). Quản Trọng nói Pháp là cả quy tắc của thiên hạ(…) cho nên bọn dối trá không thể lừa chủ, bọn ghen ghét không thể có cái bụng kẻ giặc, bọn xu nịnh không thể khoe cái khéo, ngoài ngàn dậm không dám làm điêu trá’.” Theo phái Pháp Gia thì chữ Pháp có nghĩa khuôn mẫu,tiêu chuẩn. Mặc Gia luận về Pháp, cũng nói: Mọi khuôn mẫu đều gọi là Pháp.
 
Các triều đại cũ ở nước ta, trong việc trị nước an dân đã áp dụng Pháp rất nghiêm: Chỉ vì phạm chút lỗi nhỏ mà suýt nữa vua Trần Anh Tông bị Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông truất ngôi. Trong một tờ chiếu của vua Lê Lợi, có câu:”Quân bất trạch tượng, dĩ kỳ quốc dữ dịch dã"(Nếu vua không chọn được người phụ tá giỏi, khác nào đem nước dâng cho giặc). Và khi Thế tử mắc lỗi, Lê Thái Tổ bèn ra sắc chỉ bố cáo cùng thiên hạ rằng:"Làm tôi phải trung, làm con phải hiếu, thế mà con trẫm là Tư Tề không trung hiếu với cha mẹ, ngược đãi quần thần, khinh nhờn trời đất, không theo chính đạo của các đấng tiên vương. Nay giáng Tư Tề xuống chức Quân vương."
 
Ngày nay, dân ta được sống trong thể chế xã hội chủ nghĩa. Ở nhũng dòng đầu trong Đảng tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ vĩ đại đã viết: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xám phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cấu hạnh phúc…" Trong Lời nói đầu của Bộ luật tố tụng hình sự, có câu:"(…) Thấu suốt tư tưởng "lấy dân làm gốc" , Bộ luật đáp ứng yêu cầu bảo vệ chế độ xã hội chủ nghiã, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xử lý kiên quyết và triệt để mọi hành vi phạm tội(…)” Và kết “Việc thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật tố tụng hinh sự là nhiệm vụ chung cuả các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và của toàn thể nhân dân."
 
Hà Nội 27-3-1997
Luật gia Nguyễn Văn Trực
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *