Rậm dài Lon em em cứ thả rông Cỏ rau

Rậm dài Lon em em cứ thả rông Cỏ, rau ! Cám ít nên lông rậm dài Cứ vào mỗi sớm ban mai Doạng chân nghển cổ réo hoài đòi ăn Gốc cây to mấy cũng nhằn Quất cho một phát là quăn đuôi liền Khắp vườn cày xới liên miên Chỗ thì thẳng chỗ lại xiên thấy kỳ Hẹn rằng dịp tết năm ni Trọn lòng hiến tạng xá gì sức xuân 18/ 12/ 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *