Nó là boss của tôi đấy giờ tôi chả sợ ai ngoài nó Nó không ăn cũng lo nó không ngủ cũng sợ nó không ỉa lại càng sợ hơn Lúc nó ra với xã hội nó chỉ được có hơn 2kg mà trộm vía sau có gần 2 tháng

Nó là boss của tôi đấy , giờ tôi chả sợ ai ngoài nó … Nó không ăn cũng lo, nó không ngủ cũng sợ, nó không ỉa lại càng sợ hơn … Lúc nó ra với xã hội, nó chỉ được có hơn 2kg, mà trộm vía sau có gần 2 tháng vỗ đít nó đã được gần 4kg5 rồi . Yêu Boss lắm … Boss ngủ ngày cày đêm ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *