Thèm ăn quả hồng xiêm trên bàn thờ còn 3 quả hồng xiêm nhưng các cụ chưa ăn xong xiêm chưa chín khổ tâm

Thèm ăn quả hồng xiêm, trên bàn thờ còn 3 quả hồng xiêm nhưng các cụ chưa ăn xong, xiêm chưa chín => khổ tâm!Thèm ăn quả hồng xiêm, trên bàn thờ còn 3 quả hồng xiêm nhưng các cụ chưa ăn xong, xiêm chưa chín => khổ tâm!

2 thoughts on “Thèm ăn quả hồng xiêm trên bàn thờ còn 3 quả hồng xiêm nhưng các cụ chưa ăn xong xiêm chưa chín khổ tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *