Quá giỏi Thực tế và có tâm 1 máy phun tiết kiệm được 2 người làm việc

Quá giỏi! Thực tế và có tâm!
1 máy phun tiết kiệm được 2 người làm việc! Mà hạn chế thuốc phun vào người!
Máy điều khiển phun thuốc trừ sâu!
Dần dần mọi thứ tự động hoá, sẽ tiết kiệm lao động!
☘ Nhà máy sx thì dùng robot
Học j??? Học đê sx robot hay chỉ điều khiển robot kkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *