Mỗi ng 5 3 liệu trình giờ cũng khơ khớ rồi cả nha ai lấy em báo luon nha

Mỗi ng 5 3 liệu trình giờ cũng khơ khớ rồi cả nha ai lấy em báo luon nha. E lấy hộ mọi người thuii. Thuốc đặt kem sâm nhà e sip #cod 1 giá #20k nhá cả nhà. Quá rẻ lun í. Cả tiền sip cũng k băng gia thi trg bán lẻ í ạ. E di thái nên tiện lấy về cho mn lun. E mua tại hiệu thuốc bên đó . Nên moi ng yen tam na

10 thoughts on “Mỗi ng 5 3 liệu trình giờ cũng khơ khớ rồi cả nha ai lấy em báo luon nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *