MAI SẼ LÀ NGÀY CUỐI CÙNG Ngày 15 3 Manulife Phúc Thọ Phu Thê sản phẩm Bảo Hiểm luôn gây tiếng vang lớn trong thị trường sẽ dừng bán

MAI SẼ LÀ NGÀY CUỐI CÙNG.
Ngày 15-3, Manulife – Phúc Thọ Phu Thê, sản phẩm Bảo Hiểm luôn gây tiếng vang lớn trong thị trường sẽ dừng bán
Đây sẽ là Sản phẩm bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng dài nhất trên thị trường Bảo hiểm (đến tuổi 85).
Đây là sản phẩm có y tế nằm viện lên đến 200% số tiền bảo hiểm
Là sản phẩm tăng 150% mệnh giá bảo vệ từ năm thứ 11 mà KHÔNG TĂNG PHÍ.
Nếu bạn mong muốn có 1 Sản phẩm bảo vệ tốt như thế hãy liên hệ ngay với tôi.
MDRT Tú Nguyễn:0988069889

One thought on “MAI SẼ LÀ NGÀY CUỐI CÙNG Ngày 15 3 Manulife Phúc Thọ Phu Thê sản phẩm Bảo Hiểm luôn gây tiếng vang lớn trong thị trường sẽ dừng bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *