QUAN TRỌNG NHẤT LÀ THẦN THÁI Thà làm rồi tiếc còn hơn tiếc vì không làm hãy cứ làm đi cứ thử đi vì đôi khi mọi thứ chỉ đến một lần mà thôi

QUAN TRỌNG NHẤT LÀ THẦN THÁI!!!
Thà làm rồi tiếc còn hơn tiếc vì không làm, hãy cứ làm đi, cứ thử đi vì đôi khi mọi thứ chỉ đến một lần mà thôi.
Hãy thử nghiệm. Hãy hành động. Lần 1 sai thì lần 2 rút kinh nghiệm và làm tốt hơn. Nếu sai thì lần 3 rút kinh nghiệm và làm tốt hơn. Cứ như thế bạn sẽ đến được con đường bạn muốn đến
HÃY HÀNH ĐỘNG…
TIẾP TỤC CUỘC CHIẾN ĐƯA SEN ĐI KHẮP MUÔN NƠI NÀO CHỊ EM ???

5 thoughts on “QUAN TRỌNG NHẤT LÀ THẦN THÁI Thà làm rồi tiếc còn hơn tiếc vì không làm hãy cứ làm đi cứ thử đi vì đôi khi mọi thứ chỉ đến một lần mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *