Có 1 chị bạn mình bên này bảo Vụ án này chỉ có trong nghành Y chúng ta quan tâm

Có 1 chị bạn mình bên này bảo
Vụ án này chỉ có trong nghành Y chúng ta quan tâm.
Vâng, bạn không cần quan tâm nếu bann tin cả đời bạn sẽ khoẻ mạnh và không bao giờ phải vào bệnh viện.thí vụ như sanh tự nhiên nốt, khỏi vào bệnh viện.
Một số khác tỏ vẻ bất bình vì họ không hiểu vì sao 8 mạng người mất đi mà chúng ta chứ hô hào là bác sĩ Lương không có tội. Vậy là ai phải chịu trách nhiệm.
Bạn ơi, hãy mở mắt to ra gia đình thân nhân người nhà bệnh nhân người ta vẫn xin toà cho anh ấy vô tội. Đọc kỹ, tìm hiểu một chút thì sẽ hiểu điều gì đang xảy ra
By the way, cô luật sư chất quá chất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *