Trong nhà anh phải nuôi 3 con vật Con thứ nhất là con chim Con chim nó bay nhảy luôn luôn trừ ra lúc nó ngủ

“Trong nhà anh phải nuôi 3 con vật. Con thứ nhất là con chim. Con chim nó bay nhảy luôn luôn, trừ ra lúc nó ngủ. Nó ăn rồi nó nghỉ chút xíu rồi nó bay nhảy. Tức là nó khuyên anh nên làm việc, nên lao động, nên bay nhảy chứ đừng có mà nằm một chỗ.
Cái thứ hai là con chó. Nó dạy anh trung thành. Con có thể chê cha mẹ khó nhưng chó không bao giờ chê chủ nghèo. Anh nghèo gì nghèo con chó nó vẫn đi theo anh. Đó là nói chuyện trung thành. Anh làm cho cơ quan nào cũng vậy. Anh chơi với bạn cũng vậy. Anh đối xử với cấp trên cũng vậy. Nghĩa là anh phải giữ chữ tín. Đó là điều quan trọng.
Cái thứ ba là con cá. Con cá là nó không có nói. Tức là nó dạy mình đừng có nói. Nên trước khi nói phải suy nghĩ. Mà suy nghĩ phải cho kỹ. Thì con cá nó dạy mình đừng có nói”.
Anh hùng LLVT, Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn

2 thoughts on “Trong nhà anh phải nuôi 3 con vật Con thứ nhất là con chim Con chim nó bay nhảy luôn luôn trừ ra lúc nó ngủ

  1. Tùng Nguyễn Thanh

    vậy tóm lại là: hãy làm việc hăng say, chuyển chổ làm liên tục, làm từ cơ quan này đến cơ quan khác, đến cuối cùng phải trung thành với xếp lỡ xếp có mà làm bậy vào tù thì cũng k được bỏ, và điều quan trọng là đừng nói gì với cán bộ. 😀

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *