PHẢI THẾ NÀY KHÔNG Lúc nhỏ Tiêu tiền của bố mẹ Lớn lên Tiêu tiền của chồng vợ

PHẢI THẾ NÀY KHÔNG:
Lúc nhỏ: Tiêu tiền của bố mẹ?
Lớn lên: Tiêu tiền của chồng/vợ?
Khi về già: Tiêu tiền của con!?
Đừng có nói là cuộc đời này phụ thuộc như vậy được coi là hạnh phúc nhé!?
Có 1 đứa con:
✔ Không mang nặng đẻ đau!
✔ Một năm chỉ cần cho ăn một lần!
✔ Không ốm, không đau!
✔ Khi bố mẹ ốm, nó luôn chi tiền.
✔ Khi bố mẹ mất, nó lo cho những người thân còn lại.
Vậy mà người ta cứ khinh khỉnh với đứa con này. Đứa con mà tại Mỹ, Nhật cứ 10 người thì có đến 9 người sở hữu!
Việt Nam ta thì sao?
#StHHT

14 thoughts on “PHẢI THẾ NÀY KHÔNG Lúc nhỏ Tiêu tiền của bố mẹ Lớn lên Tiêu tiền của chồng vợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *