Bạn mua thức ăn hay đồ dùng có hay để ý đến HẠN SỬ DỤNG hay không

Bạn mua thức ăn hay đồ dùng có hay để ý đến HẠN SỬ DỤNG hay không ?
Với Nhật, hạn sử dụng chia làm 2 loại
Là Shomikigen 賞味期限 ( hạn sử dụng ) và Shohikigen 消費期限( hạn an toàn sử dụng )
Shomikigen 賞味期限 :
là thời hạn bạn có thể sử dụng ngon thức ăn khi được lưu trữ ở trạng thái không được mở ra và giữ đúng điều kiện nhiệt độ bảo quản yêu cầu ghi trên bao bì
“Ngày hết hạn” của thực phẩm đóng hộp, nước trái cây, bánh kẹo , mì ăn liền Ngay cả khi nó đã qua “ngày hết hạn” thì không nhất thiết phải bỏ đi mà vẫn có thể ăn được nhưng không còn ngon nữa .
Theo thống kê thời hạn quá hạn 1.5 thực phẩm khô vẫn còn có thể sử dụng nhưng tốt hơn hết chỉ nên tính với tỷ lệ 1.2 là an toàn nhất
Ví dụ gói kẹo ghi thời hạn 10 tháng thì quá ngày hết hạn 2 tháng vẫn còn sử dụng được
Cần lưu ý, gia vị như đường và muối, kẹo cao su, chẳng hạn như nước đá, bạn có thể bỏ qua “ngày hết hạn” đặc biệt việc lưu trữ lâu dài là có thể.
消費期限( hạn an toàn sử dụng )
là ngày “an toàn để ăn”.
Cho biết thời hạn an toàn để ăn khi thực phẩm ở trạng thái chưa mở.
消費期限( hạn an toàn sử dụng ) thường được ghi ở thực phẩm chế biến như cơm hộp ,bánh mì , thịt cá , sữa tiệt trùng vv…, để hiển thị sự đáng chú ý sự suy giảm chất lượng .
Thực phẩm có 消費期限( hạn an toàn sử dụng ) có nguy cơ bị hư hỏng, do đó cần phải tiêu thụ chúng vào đúng thời hạn.
—�—�—�
Tb:
Tối đói bụng vừa ăn vừa viết bài
Ăn tối thấy mà thảm
Hic
賞味期限は
定められた方法に従って保存した場合に、
その食品に期待される全ての品質を
十分保っていると認められる期限のことをいいます。
簡単にいうと加工食品で期限内であれば、
おいしく食べられることを保証する期限のことです。
消費期限は
定められた方法で保存した場合に、
品質が劣化しやすく速やかに消費すべき食品
(製造または加工後およそ5日以内で品質が劣化するもの)
について、
腐敗、変敗などの劣化に伴う衛生上の危険が発生する
おそれがないと認められる期限のことをいいます。
こちらも簡単にいうと
安全に食べられる期間です。

2 thoughts on “Bạn mua thức ăn hay đồ dùng có hay để ý đến HẠN SỬ DỤNG hay không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *