Ông Đoàn Ngọc Hải à đừng nghĩ chỉ mình ông thực thi pháp luật

Ông Đoàn Ngọc Hải à, đừng nghĩ chỉ mình ông thực thi pháp luật
Việc đòi lại vỉa hè của quận 1, TP.HCM với sự phát động của ông Đoàn Ngọc Hải là chính đáng nhưng nó sẽ hiệu quả hơn nếu bên cạnh việc thực thi pháp luật có sự “thấu cảm” và có tình hơn.

2 thoughts on “Ông Đoàn Ngọc Hải à đừng nghĩ chỉ mình ông thực thi pháp luật

  1. Hoàng Thống Phong

    Có ngon thì đi mà chống ngập trước đã. Bộ không biết chữ hay sao mà ăn rồi cứ lang thang ngoài phố phường . Thằng điên

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *