Niềm tin Nó như một tờ giấy trắng Một khi Bạn đã vò nát nó đi rồi thì bạn sẽ k bao giờ làm cho nó phẳng trở lại đc

•Niềm tin.
>>Nó như một tờ giấy trắng .
•Một khi.
>>Bạn đã vò nát nó đi rồi, thì bạn sẽ k bao giờ làm cho nó phẳng trở lại đc.
Khi 1 người mà đã thiếu não thì cho dù làm việc gì về sau này cũng sẽ k bao giờ snghi đc hậu quả đc việc đó và những người xung quanh.

One thought on “Niềm tin Nó như một tờ giấy trắng Một khi Bạn đã vò nát nó đi rồi thì bạn sẽ k bao giờ làm cho nó phẳng trở lại đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *