Ném dép trong hội trường không sao

Ném dép trong hội trường không sao. Mày mà ném dép nơi công cộng thì kiểu gì mày cũng ăn quả gây mất trật tự công cộng đấy!
Với lại ném trong hội trường được, chứ mày ném ở toà án là luật vi phạm hình sự rồi đó. Thẩm phán có thể yêu cầu bắt tại chỗ đó.
Vanga tán thành lần sau đi họp thì nhớ đi dép lê càng rẻ càng tốt. Ko nên đi guốc. vừa đắt lại nhỡ làm gãy răng chúng nó thì cũng đến phiền. Nên đi dép tổ ong, nhớ phải dẫm vào cứt trước khi vào hội trường.
Nhưng dẫm cứt thối quá bảo vệ đuổi ra thì nên đi dép sạch vào và gói cứt mang vào, gói lá buộc lạt như gói bánh trưng Bờ Đậu (Thái Nguyên). Nếu bảo vệ hỏi dúi cho nó vài đồng rồi thì bảo em mang bánh trưng vào ăn phòng đói.
Hoặc gói xong đút vào bao thuốc lá cho gọn.
Lúc hỗn loạn thì tranh thủ bỏ cứt ra rồi quẹt vào dép, sau đó thì dép và cứt cứ thế mà bay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *