ĐỂ VIỆC LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ĐỠ PHỨC TẠP HƠN

ĐỂ VIỆC LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ĐỠ PHỨC TẠP HƠN
Đợt trước trong một lần đi nghe tác giả Thông tư 200 hướng dẫn về cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, một số anh em trong lớp đã nói với tôi:
– Cái này khi làm thực tế mà làm bài bản, đúng như thầy V hướng dẫn thì sẽ cực kỳ khó. Không phải ai cũng làm được.
Tôi cười và nói:
– Nếu không chuẩn bị từ trước mà chờ đến khi kết thúc niên độ kế toán mới mang ra bóc tách và đưa lên báo cáo thì đúng là rất khó và rất mất thời gian. Nhưng nếu ta có sự chuẩn bị ngay từ đầu niên độ kế toán, để phục vụ cho việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thì việc lập báo cáo này cuối năm sẽ đỡ phức tạp hơn rất nhiều.
Chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta đang có một cái kệ chất hàng, chúng ta chia nó ra thành nhiều khu vực. Mỗi khu vực sẽ dùng để chứa một loại hàng nhất định và chúng ta dán nhãn tên hàng hóa lên chỗ đó trên kệ. Vậy là khi nào chất một loại hàng nào đó vào kệ, ta phải đặt đúng vào khu vực dành cho nó. Và mỗi lần muốn lấy một loại hàng hóa nào đó, ta chỉ việc đến chỗ để nó và lấy ra một cách dễ dàng. Ngược lại, nếu không sắp xếp từ trước như vậy thì khi nào cần lấy một món hàng nào đó, ta phải bới tung cả kho hàng để tìm.
Trong việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng vậy, nếu ngay từ đầu niên độ, chúng ta có sự chuẩn bị trước bằng cách tạo ra nhiều tiểu khoản tương ứng với tính chất của từng loại giao dịch khác nhau. Khi có các giao dịch phát sinh, tùy theo tính chất mà ta ghi nhận vào các tiểu khoản phù hợp. Vậy là cuối năm ta chỉ việc lấy từ các tiểu khoản đó và trình bày lên các chỉ tiêu tương ứng trên báo cáo.
Cũng cần lưu ý là: có những giao dịch có thể thay đổi tính chất khác nhau giữa thời điểm phát sinh và thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, những trường hợp như thế rất ít xảy ra nên việc bóc tách ra để đưa về đúng chỉ tiêu của nó cũng không mất nhiều thời gian và công sức.

One thought on “ĐỂ VIỆC LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ĐỠ PHỨC TẠP HƠN

  1. Trần Văn Hải

    Đồng ý với ý kiến của anh là đúng trong trường hợp làm kế toán ngồi tại công ty, chứng kiến nghiệp vụ phát sinh hàng ngày. Còn đối với kế toán dịch vụ thì hơi khó anh ạ 🙂

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *