Mình muốn ăn kem bơ sầu riêng dã man mà ăn ngoài thì hoặc rất đắt mới chất lượng hoặc giá bình dân thì SỢ không đảm bảo vệ sinh nên tiếp tục tỉ tê mẹ chồng gửi cây nhà lá vườn xuống

Mình muốn ăn kem bơ sầu riêng dã man mà ăn ngoài thì hoặc rất đắt mới chất lượng hoặc giá bình dân thì SỢ không đảm bảo vệ sinh nên tiếp tục tỉ tê mẹ chồng gửi cây nhà lá vườn xuống.
Chiều nay, bố mẹ gửi xuống một ít bơ với 5 trái sầu riêng (4 trái cơm sữa từ 2,5 – 4kg, 1 trái Ri6). Nhà mình ai có nhu cầu tiện gặp đặt trước em ưu tiên ạ!

4 thoughts on “Mình muốn ăn kem bơ sầu riêng dã man mà ăn ngoài thì hoặc rất đắt mới chất lượng hoặc giá bình dân thì SỢ không đảm bảo vệ sinh nên tiếp tục tỉ tê mẹ chồng gửi cây nhà lá vườn xuống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *