Chúc mừng các tình nguyện viên đã có sức khỏe tốt

Chúc mừng các tình nguyện viên đã có sức khỏe tốt . 4 bạn tham gia cả 4 bạn đã hiến được máu . Nụ cười của các bạn là hạnh phúc của người bệnh đã được chính những giọt máu hồng hôm nay trao sự sống cho họ. Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại .Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp. Các bạn hãy tiếp tục tham gia hiến máu vào ngày 25/8/2017 Tại sân vận động huyện Lạng giang nhé . Đăng ký với BCD 0963081956

One thought on “Chúc mừng các tình nguyện viên đã có sức khỏe tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *