1 câu trả lời hoàn toàn xác đáng

1 câu trả lời hoàn toàn xác đáng!
Nếu không sửa sai, rồi 1 ngày những viễn cảnh trong phim viễn tưởng về 1 thế giới lười nhác, máy móc và công nghệ chi phối toàn nhân loại… tất cả sẽ thực sự diễn ra.
Thế hệ chúng ta… hoàn toàn là những đứa trẻ, dễ tổn thương đến kinh hoàng!
Nhưng cũng đừng sợ, hãy học lại từ đầu. Sửa sai chưa bao giờ là quá muộn. Cố gắng lên nhé! 🙁

One thought on “1 câu trả lời hoàn toàn xác đáng

  1. Điệp Lê

    Trước anh có xem một trích đoạn khác của anh này rồi. Diễn thuyết đỉnh.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *