Có những hôm đang ha há hô hố giữa phố thì bị phang những câu vô duyên hạng 1

Có những hôm đang ha há hô hố giữa phố thì bị phang những câu vô duyên hạng 1
Đại loại như:
Sao không cưới điii?
Sao không yêu thằng đó điii?
Sao mày ích kỉ thế? Sống trên đời phải tạo phúc
Sao lúc nào mày cũng kiêu chảnh ra vẻ thế?
Ô kìa!
Tao thích thế, có làm sao không?
Nước có bớt xanh có ảnh hưởng đến nồi canh nhà mày không?
:)))
Các anh chị đi qua về lại cho em xin cái like ủng hộ em trong bộ ảnh đầu không cười
Vì pr cho sách: Đừng cười cho vừa lòng người
sách bestseller của Nhật đoá. Anh chị đừng sợ không hayyyyy!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *