Nhiều đơn thư khiếu nại

Vừa qua tòa soạn nhận được rất nhiều đơn thư khiếu nại về việc nỗi oan của bác sĩ Võ Giao ở Hương Sơn – Hà Tĩnh chưa được giải quyết: Đoàn Quang Dương, Đào Thị Thái (Sơn Thủy), Nguyễn Xuân Thu, Lê Thị Giang, Nguyễn Thượng Hải, Bùi Thái Chương, Hữu cầu, Trần Thị Quỷ (Sơn Trà), Tô Quang Phấn (Sơn Diệm), Phan Văn Châu (Sơn Châu), Nguyễn Thị Lan, Uni Cần, Nguyễn Trọng Bường, Xuân Hải (Phố Châu), Bà Tuyết (Hồng Lĩnh), Bùi Đình Loan, Nguyến Hưy Hoàng, Nguyễn Thị Phượng (Sơn Kim), Võ Huy, Võ Hoàng (Đức Thọ), Phạm Thị Lý (Sơn Lâm), Lê Nguyên Hổng (Sơn Bình), Tống Trần Bách (Sơn Thịnh), Nguyến Đình Cảnh (Sơn Trung), Phạm Viết Thu, Nguyễn Xuân Quyên, Nguyễn Quang Hòa, Đào Xuân Quyển… và nhiều đồng chí công tác tại ngành y tế Hà Tĩnh; nhiều bệnh nhân, gia đình bệnh nhân cũ của bác sĩ Võ Giao góp ý những cách xử lý vụ việc oan trái không đáng có kéo dài suốt 7 năm nay.

 
Ngoài ra, tòa soạn còn nhận được thư bạn đọc bày tỏ thái độ sau khi đọc bài "Nỗi oan được lưu kho” của Trần Xuân trên 3 số báo 11-12-13/ 97: Phạm Vĩ, Đàm Thị Loan, (Hải Phòng), Hoàng Hiền, Thành Ngọc Sơn (Thanh Hóa), Cụ Thoan (Cao Bằng), Trần Đức Hùng (Quảng Ninh), Minh Ngọt (Bình Định)…
Cảm ơn bạn đọc đã gủi thái độ riêng của minh đến tòa soạn một cách đầy trách nhiệm mang tính công dân.

BAN BẠN ĐỌC
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *