Bác sỹ chuyên khoa cấp I P2

và ngày 29-7-91 được thôi nhiệm chờ việc đều do ông Chủ tịch UBND huyện ký. Với nhiệm vụ được giao trong 7 tháng, tôi tích cực, không hề có gì sai phạm vậy mà QĐ 64 hoàn toàn bất ngờ với tôi và với cơ quan. Lý do QĐ64 dù sau này có được giải thích không liên quan với đơn tố cáo của ông Tịnh nhưng tôi và dư luận thấy hoàn toàn liên quan. Nêu là điều chuyến, sắp xếp, sao sở y tế Không biết và quyết định ra rồi lại phải chuyển tôi đi nhiều nơi vậy? Bản thân QĐ64 không cỏ lý do, cán cứ để dẫn đến phần “Quyết dịnh“. Ra QĐ theo yêu cầu công tác mà người nhận phải chờ có phải là QĐ kỷ luật không trong khi tôi không hể vi phạm kỷ luật hay bị khiển trách, phê bình.

 
Tôi khiếu nại vì danh dự của tôi theo đúng Pháp lênh khiếu nại tố cáo của công dân do Nhà nước ban hành. Tôi mong dược giải quyết dứt điểm, nhưng Thông báo 113 để giải quyết dứt điểm vụ việc trên tôi lại không có mặt khi tôi là người khiếu nại. Vậy có vô tư và công bằng không? Sau này tôi nhận được thông báo 113, biết rằng huyện có chức năng, thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm và kỷ luật nhưng vấn đề tôi khiếu nại là huyện sử dụng chức năng thấm quyền trên là một việc làm không rõ ràng, minh mạch. Vì như đã nói trên, quyết định 64 gắn với lá đơn của ông Tịnh là việc làm vội vã và vô căn cứ, đầy uẩn khúc. Làm sao tôi có thể yên tâm tư tưởng được. Tôi đề nghị các cơ quan các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí xem xét giải quyết cho tôi:
 
1. Xem xét lại quyết định 64-QĐ/ UB ngày 29-7-91 của UBND huyện Hương Sơn.
 
2. Xác minh rõ ràng những ‘tội lỗi" của tôi do ông Bùi Thanh Tịnh tố cáo ngày 22-7-91 dẫn đến quyết định 64 hay nói cách khác lá đơn đó là cái cớ để ông Hạnh ký quyết định 64.
 
3. Đề nghị giải quyết dứt điểm để tôi sớm trở lại Hương Sơn phục vụ nhân dân mà trên-20 năm tôi đã làm việc.
 
Tôi vô cùng biết ơn và tin tưởng chờ đợi.
 
Hương Sơn, ngày 15-4-97
BS VÕ GIAO
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *