Hội nghị bảo vệ chính trị nội bộ ngành y tế

Trong 3 ngày 24 – 25 và 26/4-1997, tại Hà Nội, Bộ y tế đã tổ chức hội nghị cán bộ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) ngành y tế. Hơn 260 đồng chí thuộc các Cục -Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ và giám đốc, bí thư các dơn vị trực thuộc Bộ từ Thừa Thiên-Huế trở ra đã vể dự. Đổng chí Phạm Mạnh Hùng, uỷ viên Ban cán sự, Thứ trưởng, trưởng ban BVCTNB Bộy tế phổ biến nguyên văn bài phát biểu của Tổng bí thư Đỗ Mười  trong hội nghị BVCTNB toàn quốc. Đồng chí Đỗ Nguyễn Phương, uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ y tế cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ y tế, Phó ban thuờng vụ trực Ban BVCTNB Trung uơng, Cục trưởng A25 (Bộ Nội vụ)… đã đến dự và phát biểu nhiều ý kiến quý báu trong công tác BVCTNB.

 
Trong thời gian qua, công tác BVCTNB ngành y tế đã giữ vững được ổn định chính tri nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiêm vụ của ngành. Năm 1996. ngành y tế đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Hội nqhị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác BVCTNB năm 1997 và nhũng năm tiếp theo: -tăng cưởng đoàn kết, thường xuyên giáo dục cho cán bộ đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác BVCTNB, giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành nhiệm vụ của đcn vị, của ngành, góp phần thục hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng. Đồng thời, hội nghị BVCTNB đã tiến hành triển khai tập huấn cho các cán bộ chuyên trách của ngành về công tác BVCTNB. Các đại biểu đã nghe báo cáo điển hình của Phòng BVCTNB -Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) về kết quả công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn cơ quan.

PV
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *