Hoạt động phòng chống AIDS năm 1997

Vừa qua tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra Hội nghị các trưởng tiểu ban điều trị  AIDS toàn quốc năm 1997, do Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới cùng với Viện Pasteur Nha Trang (Bộ y tế) phối hợp tổ chức nhằm tổng kết đánh giá các hoạt đông trong năm 1996 của Tiểu ban điều trị AIDS và bàn phương hướng hoạt động năm 1997.

 
Ở nước ta trong những năm qua, cùng với sự gia tăng số nguời nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS cũng ngày càng cao. Cho đến nay, cả nước có hơn 700 bệnh nhân AIDS, đã tử vong hơn 400 người. Thực tế đó cho thấy số bệnh nhàn AIDS có nhu cầu được điều trị tại bệnh viện và tại cộng đồng đang ngày càng nhiẻu lên, đã làm không ít địa phương gặp phải những khó khăn, lúng túng trong công tác chăm sóc và chữa trị đối với người bệnh. Để tùng bước khắc phục tình trạng này, Tiểu ban điểu trị AIDS (Bộ y tế) đã khẩn trưởng triển khai mạng luới điều trị trong toàn quốc, tập huấn kiến thức về HIV/AIDS, xây dựng phác đồ điều trị bệnh nhân AIDS và nhũng bệnh nhiễm trùng cơ hội- Sau báo cáo tổng hợp của GS Lê Đăng Hả, Viện trưởng Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Trưởng tiểu ban điều trị AIDS toàn quốc, Hội nghị đã nghe nhiều báo cáo hoạt động của một sô tiểu ban ở các địa phương thuộc khu vực các tỉnh phía Nam; nghe một số báo cáo kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Quản lý người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đổng, tổ chúc hội người nhiễm HI\Ạ quản lý bệnh nhân AÍDS, và những vấn đề xung quanh việc điều tri bệnh nhân AIDS… Tại Hội nghị, nhiều kiến nghị có tính bức xúc đã được đề xuất như cần nhanh cbóng củng cố các bệnh phòng, các khu điều trị AIDS ở các bệnh viện để có sự chăm sóc tập trung, thống nhất, đổng thời tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế và các bệnh nhân khác, cần phải từng bước trang bị các labo cho các cơ sở điều trị để có phương tiện chẩn đoán các nhiễm trùng cơ hội, có ngay nhũng hướng dẫn sử dụng thuốc AZT trong điều trị AIDS…
 
Nguyễn Chân Giác
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *