Hiến máu vì người bệnh nghèo

Ngày 20-4-1997, tại Bệnh viện Bạch Mai, Chỉ hội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân dạo (HMNĐ) thuộc Hội liên hiệp thanh nién (LHTN) thành phố Hà Nội và Viện huyết học – truyền máu đã tố chức hiến máu nhân dạo vì người bệnh nghèo.

 
PTS Nguyễn Quốc Triệu- Thành uỷ viên, Giám đốc sởy tế Hà Nội, lãnh đạo Viện huyết học – truyền máu, đại diện Hội LHTN thành phô và một số quận, huyện ở Hà Nội dã đến dự.
 
Hơn 70 sinh viên, học sinh trong số 170 sinh viên, học sinh thuộc 23 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khu vực Hà Nội đăng kỷ tinh nguyên HM có đủ điều kiện sức khỏe đã đến HM tại Viện huyết học truyền máu.
Cùng ngày, chi hội đã tổ chức lễ phát thẻ hội viên đợt 2 cho 112 sinh viên, học sinh là những người tình nguyện vận động HMNĐ. Như vậy, đến nay chi hội đã có trên 600 hội viên thuộc các chi hội thanh niên các trường đại học, cao đảng và trung học chuyên nghiệp khu vực Hà Nội.
 
Nhiều người có mặt trong buổi lễ đã tham gia xây dựng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, số tiền thu được trong ngày sẽ được trao cho sô bệnh nhàn nghèo đang chăm chữa ở Khoa lâm sàng các bệnh máu của Viện huyết học – truyền máu.
 
Đây là những hoạt động thiết thục kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chi Minh thành phô Hà Nội lần thứ 11.
 
PV
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *