Những tổn thất do thuốc lá gây ra

Tất cả thuốc lá kể cả loại thuốc lá sinh khói và không có khói đều có chứa một lượng lớn chất nicotin – một chất sẽ được xác định là chất gây nghiện. Sự lệ thuộc TL xảy ra nhanh và mạnh hơn cả heroin hoặc cocain; nó được xem như một rối loạn hành vi và tâm thần (theo phân loại quốc tế về bệnh tật của WHO, ICD -10). Mặc dầu có đến75-85% số người hút TL muốn bỏ thuốc; khoảng 1/3 số này ít nhất có đến 3 lần bỏ rồi lại hút, nhưng chỉ chưa đến một nửa số này thành công, chính sự lệ thuộc nicotin đã cản trở những người nghiện TL từ bỏ nó.

 
Tổn thất do thuốc lá lớn đến mức bất ngờ. Theo Ngân hàng thế giới, nếu tính gộp những phí tổn do chăm sóc y tế trực tiếp mang lại khi ốm đau (vì những bệnh có liên quan đến thuốc lá), những tổn thất vì phải nghỉ việc, vì hỏa hoạn , những thất thu vì sản xuất bị suy giảm, đình đốn, vì chết sớm.. do TL toàn thế giới mất đi khoảng 200 tỷ USD mỗi năm.
 
Có thể nói không một quốc gia nào, không một khu vực nào thoát khỏi tác động xấu của TL . Những nổ lực kiểm soát TL ở quy mô địa phương, quốc gia và toàn cầu với các chương trình và các chính sách (giá, thuế, chính sách với người không HTL) trong nhiều thập kỷ qua đều nhằm hướng tới một thế giới không TL. Kinh nghiêm thành công của một số nước cho thấy: tăng thuế TL đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc làm giảm được mức tiêu thụ TL, đăc biệt ở thanh thiếu niên, cứ tăng thuế suất TL 1% sẽ lảm giảm được 0,5% lượng thuốc lá tiêu thụ. số tiền thu cho ngân sách từ việc tăng thuế TL sẽ đuợc dùng cho chương trình khống chế TL cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe. Trong thực tế, các hoạt động chống TL nhiều khi dược khởi đầu từ cơ sở do các tổ chức hoặc do chính những nguời đã từng nghiện. Nội dung hoạt động bao gồm cam kết không bán TL cho vi thành niên, giáo dục sức khỏe, thông tin đại chúng về tác hại củaTL, các tài liệu và các chuơng trình chống thuốc lá.. Sự trợ giúp và cộng tác của Nhà nước trong kiểm soát TL, các thông tin về sự thành công và thất bại của các chương trình kiểm soát TL toàn diện sẽ tạo cơ hội để mà cá nhân, mỗi cộng đồng bỏ TL tiến tới một thế giới không thuốc lá.

Bạch Thông
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *