Nhu cầu dinh dưỡng và lời khuyên ăn uống hợp lý

Nhu cầu dinh dưỡng và lời khuyên ăn uống hợp lý

Có thể nói về mặt dinh dưỡng, thế giới hiện đang sống ở hai thái cực trái ngược nhau- một bên là vực thẳm của sự thiếu ăn. còn bên kia là vực thẳm của sự thừa ăn. Nước ra đang ở trong thời kỳ chuyển tiếp, nếu không có một đường lối dinh dưỡng hợp lý, chúng ta dễ bước sang vực thẳm, tìm ra một cơ cấu bữa ăn hợp lý, vừa đủ các chất dnh dưỡng cần thiết vừa đảm bảo vệ sinh là nhiệm vụ của những người làm công tác dinh dưỡng ở nước ta
 
Tuy nhiên nhiệm vụ trên, thời gian qua Viện dinh dưỡng đi nghiên cứu, soạn thảo "bảng nhu cầu dinh dưỡng" khuyến nghị cho người Việt Nam. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học có giá trị cao, tập trung vào những vấn đề rất thiết thực, đó sẽ là cơ sở khoa học trong xây dựng kế hoạch sản xuất, lưu thông, phân phối nhằm đảm bảo an ninh thực phẩm cho từng vùng, cho toàn quốc gia. Đây còn là tài liệu chuẩn mực cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng các chế độ ăn cần thiết cho các đôi tượng lao động, theo lứa tuổi, trong công nghiệp chế biến thực phẩm, trong công tác đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng của nhân dân. về mặt cá nhân, mỗi người cũng có thể tự tìm cho mình những lời khuyên về ăn uống, chọn lựa thức ăn hợp lý tùy theo điều kiện…
 
“Bảng nhu cầu dinh dưỡng" ra đời là thêm một bước đóng góp thiết thực của Viện dinh dưỡng vào việc thực hiên ‘Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng 1996-2000"

HN

Đỗ tương với chứng loãng xương
Công trình nghiên cứu do các nhà dinh dưỡng học Trường đại học Urbana Champàgn (Illinois, Mỹ) ở 66 phụ nữ mãn kinh, cho thấy các isollavon, một trong các protein của đỗ tương có thể bù lại tình trạng thiếu ơstrogen, một hocmôn của nữ giới vốn suy giảm theo tuổi tác. Chất ơtrogen có một tác dụng tích cực đối với sự tạo xương. Cho nên chế độ ăn giàu các isollavôn giúp tăng thêm canxi và các prôtêin cho tổ chức xương. Đỗ tương cũng được nghiên cứu để chống lại dư thừa cholesterôn ở đàn ông.

LÊ MINH 

(Theo UExpansion 8-96)
Sức khỏe và đời sống năm 1997
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *