Dịch vụ tư vấn y tế P2

BS Lê Quang Hồng: Qua các mục ‘’Giải đáp khoa học", “Sức khỏe của bạn”, “Hỏi đáp về sức khỏe”… nhiều đồng nghiệp của chúng ta đã có những đóng góp lớn bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục sức khỏe của ngành y tế. Bản thân chúng tôi cũng học tập và rút được kinh nghiệm của các dồng nghiệp đi trước .Tuy nhiên trên báo. đài. truyền hình nhu cầu giải đáp của độc giả, khán giả, thính giả vẫn rất nhiều, trong khi đó, do sự hạn chế thời gian, cột mục tiền báo, thời lượng phát sóng trên đài hạn chế nên không đáp ứng được. Tư ván y tê qua điện thoại ra đòi có nhũng ưu điểm:

 
– Người bệnh chỉ cân nhắc máy điện thoại là được trả lời ngay, không phải chở dạ, xếp hàng như kh* ố! kráro ở các bệnh viện. Bất thích hợp cho các trương họp cán tỉ vắn nhanh trong các trưong họp khẩn cấp.
 
-Giữa người bệnh và người tư vấn có sự trao đổi giúp cho nội dung tư vấn được cụ thể hơn, đúng hướng và kỹ càng. Điều này có lợi thể cho báo chí, đài phát thanh, truyền hình.

 
– Cuộc tư vấn diễn ra qua điện thoại, ẩn danh, ẩn diện nên những vấn đề rièng tư, thầm kín được bộc lộ một cách dễ dàng hơn. Đó là điều chúng tôi thường gặp trong các truờng hợp khuyết tật nhỏ ở nam, nữ thanh niên, những hành động dại dột kém hiểu biết, nhũng trục trặc trong đời sống tình dục…
 
Tư vấn y tế qua điện thoại có phải là một hình thức chữa bệnh từ xa không?
 
BS Lê Quang Hổng: Thầy thuốc trục tiếp khám bệnh với sự hỗ trợ của nhiều trang bị chẩn đoán hiện đại, nhiều – khi cũng còn gặp khó khăn, nên không thể chỉ qua trao đổi bằng điện thoại mà đưa ra các chẩn đoán, xác định bệnh rõ ràng dược. Mục tiêu của chúng tôi chỉ giới hạn trong việc hướng khách hàng theo định hướng chuyên môn hợplý, tư vấn những nguyên nhân và khả năng có thể xảy ra, hướng diễn biến theo lý thuyết và kinh nghiệm. Gợi ý cho bệnh nhân cách giải quyết hợp lý, an toàn vả hiệu quả. Mặt khác, chúng tôi cũng iảm cầu nối giữa người bệnh và các giáo sư, bác sĩ có trình độ mà chúng tôi tin tưởng.
 
PV: Phương thức thanh toán của người bệnh thế nào?
 
BS Lê Quang Hồng: Giữa các thầy thuốc làm tư vấn và người bệnh không có quan hệ trực tiếp về kinh tế. Người có nhu cầu tư vấn thanh toán qua số điện thoại thuê bao với công ty điện thoại
 
PV: Số ngưới có nhu cầu tư vấn có nhiều không? Đối tượng muốn giải đáp ở giới nào, lứa tuối nào và về vấn đề gì nhiều nhất?
 
BS Lê Quang Hồng: Chúng tôi nhận được khoảng 1000 cuộc gọi mỗi tháng, trong đó 60% người có nhu cầu tư vấn là phụ nữ. Nội dung họ hỏi về….

Vũ Phượng Ngọc
Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *