Thông điệp của ông James Gustave Speth P2

luợns tương đối tốn kém khác như ắc quy, nến, và dầu hỏa. Không tiếp cận được nguồn năng lượng ổn đinh, an toàn và hợp túi tiền, 40% tổng dân số thế giới thường xuyên thiếu các dịch vụ cơ bản như y tế, hệ thống lọc nước và giáo dục. Hàng triệu trẻ em gái và phụ nữ hàng ngày phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để kiếm củi đốt cho gia đình, lẽ ra thời gian này phải dành để đi học hoặc đi làm hay kinh doanh kiếm tiền. Nói tóm lai, thiếu năng lượng hạn chế một cách nghiêm trọng sự phái triển bền vững về nhân lực.

 
UNDP giúp đỡ các nước tận dụng mối quan hệ giữa bảo vệ môi truờng, quản lý lài nguyên thiên nhiên và giảm nghèo. Với sư giúp đỡ của chúng tôi, các chính phủ đầu tư ngày một nhiều vào các dự án cải thiện mức sống cho ngưòi nghèo. duy trì tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái nhằm đảm bảo tất cả mọi người đều có đủ lương thực và nơi ở. Các chính phủ cũng đang có các hành động nhằm khai thác tối đa khả năng tạo việc làm và các cơ hội tạo thu nhập bền vũng khác thông qua quản lý tài nguyên thiên nhiên để giúp các cộng đồng dân cư trở thành người cai quản môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở dịa phương mình, và để đảm bảo rằng quyền sử dụng đất và tiếp cận được các khoản cho vay. Đây chỉ là một số trong rất nhiều các biện pháp có thể trực tiếp giúp đỡ hàng triệu người tự đưa mình thoát ra khỏi cảnh nghèo đói.
 
Tai phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới, lãnh tụ các nước sẽ có cơ hội có một không hai để xem xét lại cáí tiến bộ đã đạt được kể từ Hội nghị thượng đỉnh trái đất và để cam kết có hành động cần thiết nhằm đẩy nhanh sự thay đổi.
 
Chúng ta hãy đánh dấu ngày hôm nay bằng sự cam kết phải đạt bằng được các mục tiêu đề ra trước "Chương trình hành động 21" của Hội nghị thượng đỉnh trái đất – kế hoạch hành động vì môi trường; toàn cầu khi bước sang thế kỷ 21. Cơ hội của một cuộc sống tốt đẹp hơn ở các nước đang phát triến cũng như ở các nước phát triển phụ thuộc vào những vấn đề thiết yếu như nước sạch, không khí sạch, đất đai màu mờ, đa dạng sinh học của trái đất và nhiều rừng. Tôi kêu gọi lãnh tụ của tất cả các nuớc hãy giữ lời giao ước mà họ đã cam kết ở Rio – giao ước biến các mục tiêu của Chương trình hành động 21 thành hiện thực và tập trung ý chí chính trị nhằm xóa bỏ vĩnh viễn cảnh nghèo đói.

Sức khỏe và đời sống năm 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *