Cuộc phỏng vấn trao đổi nhanh P4

BS HÀ SINH – GIÁM Đốc SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG.

 
PV: Tinh ta các xả chưa có đủ bác sĩ và là một giám đốc sở y tế, chị có dự định…
 
BS Hà Sinh: cần phải có thời gian nhưng nhân dân không chớ các bác sĩ ra trường mói ôm đau, bệnh tật. Trong lúc chờ đào tạo tại chỗ và không chỉ hoàn toàn là BS tại chỗ, tôi cho rằng cần phải cử các bác sĩ về xã. Mỗi năm 20% và làm việc 12 năm rồi quay lại…
 
PV; Chị không sợ lực lượng tuyến sau bị mỏng?
 
BS Hà Sinh: vẫn những BS ở tuyến sau nay ra tuyến đâu! Và cũng là tiết kiệm cho dân đỡ tốn kém đi lại cũng như giảm bớt sự quá tải ở BV tuyến sau. Vâng, trong lúc chờ đợi cần phải có lực lượng tăng cường, biệt phái cho xã.
PV: Xin ông cho biết nguyên nhân nào mà Đắc Lắc là một tỉnh miền núi có rất nhiều xã vùng sâu vùng cao lại có nhiều bác sĩ về cơ sở?
 
GĐ Đặng Công Long: Có hai nguyên nhàn chính. Thứ nhất, chúng tôi luôn được sự quan tâm về nhiều mặt của các cấp, các ngành đặc biệt là tĩnh đổi vớỉ y tế cơ sở. Thứ hai, cơ chế tổ chức vận hành bộ máy y tế của chúng tôi đuợc thống nhất, chặt chẽ từ tuyến tỉnh cho tới xã. Ngoài ra, còn có một nguồn cung cấp cán bộ cho y tế tuyến xã khá dồi dào là Khoa y Trường đai hoc Tây Nguyên

PV: Ngoài những chế độ chính sách của 

Sức khỏe và đời sống năm 1999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *