Y học thể thao Việt Nam

Hiện nay, ở các nước có nền kinh tế và thể thao phát triển, y học thể thao rất được quan tâm và thực sự là một bộ phận gắn liền với mọi hoạt động TDTT. Nền y học thể thao nước ta còn non trẻ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, song trong năm qua chúng ta đã có những bước đi ban đầu đáng phấn khởi…

 
Y học thể thao là một lĩnh vực chuyên ngành của khoa học y học, nghiên cứu sự phát triển thê’ chất và các khả năng chửc phận của con người dưới tác động của tập luyện TDTT kể cả mặt tích cực và những hậu quả của nó. I học thể thao nước ta trong giai đoạn hiện nay có thể nói là đang hinh thành đúng hướng, theo đúng sự đỏi hỏi của thực tiễn. Thực ra ngay từ khi có phong trào tập luyện TDTT thì cũng hình thành luôn đội ngũ bác sĩ phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu thê thao. Song nó chỉ mới dừng lại ở mức độ khám sức khỏe đơn thuần hoặc sơ cứu ban đầu nếu không may có sự cố xảy ra. cỏn việc theo dõi huấn luyện và sử dụng các giải pháp y sinh học có hiệu quả thực sự nhằm phục hồi sức khỏe cho VĐV, điểu trị một cách cơ bán cho VĐV cấp cao chúng ta chưa làm được là bao, nêu nhữ không nói lá cỏn bỏ trống. Nguyên nhân của nó thi có nhiều, song có lẽ vấn đề mấu chốt là ở hai khâu quan trọng. Đó là công tác cán bộ và vấn để tổ chức.
 
Về công tác cán bộ, theo thống kê của chúng tôi hiện nay cả nước có 47 cán bộ y tế chuyên trách làm trong ngành TDTT, trong đỏ có 2 PTS y học, 31 bác sĩ, 6 y sĩ và 8 cán bộ y học TDTT. Số bác sĩ được đáo tạo cơ bản theo đúng chuyên ngành không nhiều, hơn nữa số bác sĩ đó tập trung chủ yếu I các Trường đại học TDTT, Viện khoa học TDTT và làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học là chính. Do vậy bác sĩ trực tiếp phục vụ cho VĐV và người tập thê dục thể thao vừa thiêu vể sô lượng, vừa yếu vế chuyên môn. Đế khắc phục nhược điểm nảy trong những năm gần đây

Sức khỏe và đời sống năm 1999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *