Y học thể thao Việt Nam P2

ngành TDTT đã tích cực tuyển dụng và bổ túc kiến thức cho đội ngũ cán bộ của mình bằng cách mở các lớp học cho các bảc sĩ thế thao, mời các chuyên gia trong và ngoài nước giảng dạy và có một lớp do uỷ ban Olympic quốc tế tài trợ.

Bộ y học thể thao trong năm qua đã có những đóng góp nhất định vào thành tích chung của thể thao nước nhà, đặc biệt là việc bảo đảm y tế cho Cúp vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ hai – Tiger Cúp Việt Nam 98 tổ chức tại Hà Nội vả thành phố Hổ Chi Minh vào tháng 8-9 năm 98 và ASIAD 98. Tuy nhièn cách làm này cũng chì là giải pháp tình thế, còn về lâu dài chúng ta cần phải đào tạo bác sĩ chuyên ngành y học thể thao đúng với tên gọi của nó. Đế làm được việc này cần có sự quan tâm phối hợp của Bộ y tế và các bộ ngành có liên quan.
 
Về công tác tổ chức. Từ trước đến nay chúng ta chưa có một tổ chức xã hội như Liên đoàn y học thể thao ớ các nước, hoặc một đơn vị thuộc hệ thống quản lý Nhà nước chuyên trách về vấn đế y học thè thao, vì vậy việc tập hợp đội ngũ, nâng cao trinh độ chuyên môn cho cảc bác sĩ và cán bộ y học thể thao rất hạn chế. Đứng trước tình hình đó ngày 30 tháng 11 năm 1998 Bộ trưởng – Chủ nhiệm uỷ ban TDTT Hà Quang Dự đã ký Quyết định thành lập Trung tâm y học thể (hao thuộc Viện khoa học TDTT.
 
Như vậy việc tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục sự yếu kém cua y học thể thao nước nhà đang từng bước được giải quyết. Chúng tôi hy vọng với việc ra dời Trung tâm y học thể thao sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho còng tác y học thể thao nước nhà trong giai đoạn phát triển mới của thể thao Việt Nam, tương xứng với sự phái triển kinh tế xã hội chung của cả nước .

Sức khỏe và đời sống năm 1999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *