Chết giàu là chết nhục

Hồi còn nhó, Andrew Camegie thấy mẹ làm việc cực nhọc đầu tắt mặt tối suốt ngày để nuôi con, ông nói: Mẹ ơi, sau này con sẽ hết mình làm việc để giàu có, may áo lục cho mẹ mặc, có người ở cho mẹ sai, có riêng một chiếc xe cho mẹ đi". Đến khi ông 20 tuổi ông lại nói:" Mẹ ơi, mẹ còn sống thì con không lấy vợ, mẹ sẽ có con ở bèn cạnh mẹ suốt đời".

 
Cả hai lời hứa ấy Andrew Camegie đều thực hiện được. Năm 30 tuổi ông đã trở thành một nhà triệu phú nổi tiếng của xứ Ecosse (Mỹ) nhờ sán xuất thép. Nàm 52 tuổi, mẹ ông qua đòi ộng mới lấy vợ và năm 62 tuổi, ông mới sinh cậu con trai đầu lòng.
 
Khi Camegie giàu có rồi, mỗi lần nhắc đến mẹ là ông khóc nghẹn ngào như trẻ con. Một lần ông cho một bà cụ ơ Ecosse một sô tiền lớn để chuộc lại căn nhả đã cầm cho người khác chỉ vi bà ấy giống bà cụ thân sinh ra ông.
 
Trong đời Camegie chỉ có 4 năm đến trường, vậy mà ông lại viết được 8 cuốn sách vế du ký, tiểu sử, khảo luận… ông rất trọng sự học và luôn luôn .khuyên bảo thê hệ đàn em cố gắng trau dồi học thức, ông đã tặng 60 triệu đôla cho các thư viện công cộng và 68 triệu cho công cuộc cải thiện giáo dục.
 
Có người gọi ông là "tỷ phủ nghệ sĩ bởi vì ông thuộc hết bài thơ của Robert Bums. Có thể đọc thuộc lòng trọn bộ những kịch cùa Macbeth, Vua Lear, Romeo và Juliet, nhà buôn ở Venice của Shạkespeare.
 
Ông đã tặng một số trển khổng lổ là 365 triệu đôla đế nhờ báo chí tổ’ chức những cuộc thi và thưởng cho người nào chỉ cho ông một cách hữu ích nhất giúp cho đời nhiều thực tế nhất để vơi đống vàng của ông và ông tuyên bô rằng chết giàu là chết nhục.

Sức khỏe và đời sống năm 1999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *