Viêm gan loại B và trẻ em, cộng đồng á châu.

1. Viêm Gan Loại B và Trẻ Em

– Trẻ sơ sinh và trẻ em dễ bị nhiễm viêm gan loại B nhất, do đó Hoa Kỳ đã đề nghị nên chủng ngừa viêm gan loại B cho tất cả trẻ sơ sinh và trẻ em đến 18 tuổi. Cộng đồng Á Châu nên bảo đảm cho tất cả trẻ sơ sinh và trẻ em chủng ngừa HBV. Ngoài ra, tất cả người lớn cũng nên hỏi bác sĩ về vấn đề thử nghiệm và chủng ngừa để giúp chặn đứng tình trạng lan tràn nguy hiểm của viêm gan loại B. Viêm gan loại B là một trong những mối đe dọa lớn nhất đến sức khỏe của tất cả những nhóm người á Châu.

+ Bị nhiễm virus viêm gan loại B kinh niên có nghĩa là gì?

– Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn nào không thể loại trừ được siêu vi khuẩn này sau sáu tháng thì được gọi là “mang siêu vi khuẩn viêm gan loại B kinh niên trong người”. Điều này có nghĩa là họ bị nhiễm HBV kinh niên. Tuy người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người có thể không cảm thấy bị bệnh, siêu vi khuẩn này có thể tồn tại trong máu và gan của họ suốt đời. Vì thế, họ có thể lây siêu vi khuẩn này cho người khác và họ dễ có nguy cơ bị xơ gan và ung thư gan sau này trong đời.

+ Tôi đến đâu để thử nghiệm và chủng ngừa?

– Quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình, sở y tế địa phương, hoặc y viện cộng đồng cho thử máu đơn giản để tìm virus viêm gan loại B. Vào lúc này quý vị cũng có thể bắt đầu loạt chủng ngừa.

+ Có cách điều trị nào nếu tôi bị viêm gan loại B kinh niên hay không?

– Hiện nay, có nhiều loại thuốc được phê chuẩn tại Hoa Kỳ cho những người bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên.

– Epivir-HBV hay Zeffix (lamivudine) là thuốc viên để uống.

– Hepsera (adefovir dipivoxil) là thuốc viên để uống.

– Intron A (interferon alplui) là thuốc chích.

– Điều quan trọng cần biết là không phải bệnh nhân nào bị viêm gan loại B kinh niên cũng cần phải dùng thuốc. Một số bệnh nhân chỉ cần được bác sĩ theo dõi đều đặn (ít nhất mỗi năm một lần, hoặc thường xuyên hơn). Bệnh nhân nào có dấu hiệu đang bị bệnh gan có thể có lợi nhất khi được điều trị. Nhớ hỏi bác sĩ xem quý vị có thể có lợi khi được điều trị hay không và hỏi vể những loại điều trị có thể chọn lựa. Ngoài ra, cũng có những loại thuốc mới nhiều hứa hẹn trong những lần thử nghiệm lâm sàng và đang được nghiên cứu.

– Điều tôi quan trọng là tất cả những người bị viêm gan loại B kinh niên phải đến bác sĩ khám đều đặn, dù họ có được điều trị hay không.

2. Viêm Gan Loai B và Cộng Đồng Á Châu.

+ Tại sao người Á Châu lại có nhiều nguy cơ hơn người Không Thuộc Gốc Á Châu?

+ Viêm gan loại B lan tràn như thế nào trong những người Á Châu?

– Người Á Châu và người không thuộc gốc Á Châu đều có thể bị nhiễm viêm gan loại B khi tiếp xúc với máu, làm tình không bảo vệ, dùng chung kim chích, và mẹ bị nhiễm lây sang con khi sinh. Việc làm và cách sống cũng có thể tạo nên mức rủi ro ngang nhau cho cả hai nhóm người này.

– Tuy nhiên, phần lớn người Á Châu bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B khi sinh hoặc từ thuở bé từ mẹ bị nhiễm vô tình lây sang con khi sinh. Ngoài ra, trẻ cũng thường bị nhiễm từ thuở bé – trẻ em có thể tiếp xúc với máu của một trẻ khác hoặc người trong gia đình bị nhiễm khi sống chung gần gũi với nhau.
– Mặt khác, những người không thuộc gốc á Châu thường bị nhiễm trong tuổi thanh thiếu niên vì làm tình không bảo vệ. Khi đã trưởng thành, hệ thống miễn nhiễm của họ thường có thể loại trừ được siêu vi khuẩn này và đa số sẽ bình phục sau khi bị nhiễm viêm gan loại B.

+ Người mang siêu vi khuẩn viêm gan loại B kinh niên trong người” có nghĩa là gì?

– Người không loại trừ được siêu vi khuẩn viêm gan B sau sáu tháng được gọi là “người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người”. Siêu vi khuẩn này có thể tồn tại trong máu và gan của họ suốt đời và họ có thể tiếp tục lây siêu vi khuẩn này sang người khác.

– Tuy nhiều người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người vẫn có thể sống thọ và khỏe mạnh, họ cần đến bác sĩ có kiến thức về viêm gan loại B (chẳng hạn như “bác sĩ chuyên khoa gan”) để khám đều đặn ít nhất mỗi năm một lần, hoặc nhiều hơn nếu cần. Có những cách thay đổi lối sống đơn giản để bảo vệ sức khỏe của mình và có nhiều loại điều trị mới bằng thuốc có thể giúp cho những người có dấu hiệu đang bị bệnh gan.

– Mục tiêu của tất cả những cách điều trị là giảm bớt nguy cơ bị hư gan hoặc ung thư gan sau này trong đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *