Những con số này thực sự có ý nghĩa?

+ Tất cả những con số này thực sự có nghĩa gì?

– Hãy tưởng tượng quý vị ngổi trong một căn phòng. Có 100 người trong phòng này, kể cả quý vị. Cửa mở ra và siêu vi khuẩn viêm gan loại B bước vào và xâm nhập tất cả mọi người.

– Sau đó ai về nhà nấy. Một số người có thể cảm thấy bị bệnh sau đó vài tuần, đa số thì không. Sáu tháng sau, mọi người được mời trở lại để thử máu tim viêm gan loại B. Tất cả 100 ngưòi bị nhiễm cách đây sáu tháng sẻ thuộc vào một trong những nhóm sau đây:

. 90 người sẽ được cho biết tin mừng là họ đã bình phục vả loại trừ được siêu vi khuẩn này; họ có thể ra về.

. 9 hoặc 10 người (có thể gồm cả quý vị?) sẻ được chẩn đoán là “nguòi mang HBV kinh niên trong người” vì không loại trừ được siêu vi khuẩn này sau sáu tháng. Họ sẽ được dặn áp dụng vài thay đổi đơn giản trong lối sống để bảo vệ lá gan, thử nghiệm và chủng ngừa cho những người thân thương, và tìm một bác sĩ để chăm sóc y tế đúng mức.

– Tuy hiếm, nhưng 1 người có thể bị phản ứng nặng đối với siêu vi khuẩn viêm gan loại B và bị
thiệt mạng vì nhiễm siêu vi khuẩn này. Khi trẻ sơ sinh và trẻ em bị nhiễm viêm gan loại B thì sao?
Trẻ sơ sinh và trẻ em có nhiều nguy cơ bị nhiễm viêm gan loại B kinh niên hơn sau khi bị lây siêu vi khuẩn này.

– Tuy hầu hết những trẻ bị nhiễm kinh niên không có triệu chứng gì, siêu vi khuẩn này có thể tồn tại trong máu và gan của trẻ suốt đời, do đó làm tăng thêm nguy cơ bị ung thư gan sau này trong đời.

. Trẻ Sơ Sinh: 90% tất cả trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm sẽ trở thành ngưòi mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người. Các em chỉ có từ 5-10% hy vọng loại trừ được siêu vi khuẩn này.

. Trè Em – 60% trẻ em bị nhiễm HBV khi tiếp xúc với những trẻ hoặc người lớn khác bị nhiễm sẽ trở thành người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người. Các em có 40% hy vọng loại trừ được siêu vi khuẩn này.

+ Làm thế nào để biết được là đã “bình phục” sau khí bị nhiễm viêm gan loại B hay không?

– Hãy nhờ bác sĩ của quý vị cho thử máu đơn giản tìm viêm gan loại B để biết xem quý vị có đã binh phục sau khi bị nhiễm viêm gan loại B hay không. Kết quả thử máu sẽ cho thấy hệ thống miễn nhiễm trong người quý vị có loại trừ được siêu vi khuẩn này và sản xuất “kháng thể nổi viêm gan loại B” (HbsAb+ hoộc anti-HBs+) hay không. Các “kháng thể nổi” này sẽ bảo vệ quý vị suốt đời đối với bất cữ trường hợp bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan loại B nào sau này.

– Có thể mất đến sáu tháng để loại trừ hoàn toàn siêu vi khuẩn này, do đó hãy nhẫn nại và thận trọng vì quý vị vẫn có thể lây siêu vi khuẩn này sang người khác. Tuy nhiên, nếu kết quả thử máu cho thấy quý vị đã bình phục thì quý vị không thể lây sang người khác nữa vì quý vị không còn siêu vi khuẩn viêm gan loại B trong máu nữa.

+ Tôi cỏ vẫn can chủng ngừa viêm gan loại B sau khi đã bình phục hay không?

– Quý vị không cần chủng ngừa sau khi kết quả thừ máu cho thấy quý vị đã bình phục. Kháng thể nổi viêm gan loại B sẽ bảo vệ quý vị đối với bất cứ trường hợp bị nhiễm viêm gan loại B nào sau này. Quý vị đã “ngừa tự nhiên”. Thí dụ, nêu quý vị bị lên đậu và sau đó bình phục, thì lúc đó quý vị được bảo vệ đối với bất cứ trường hợp bị nhiễm thủy đậu nào sau này.

– Nếu bác sĩ nói với tôi là “người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người” thì nghĩa là gì? Một người được gọi là”người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người” thì kết quả thử máu cho thấy là họ không loại trừ được siêu vi khuẩn viêm gan loại B sau sáu tháng. Họ vẫn có thể lây siêu vi khuẩn này sang người khác vì siêu vi khuẩn này có thể tồn tại trong máu và gan của họ suốt đời.

– Tuy nhiều người mang siêu vi khuẩn kinh niên trong người vẫn có thể sông thọ và khỏe mạnh, họ cần đến bác sĩ gia đình hoặc một “bác sĩ chuyên khoa gan” để khám đểu đặn ít nhất mỗi năm một lần, hoặc nhiều hơn nếu cần. Một người có thể áp dụng vài thay đổi đơn giản trong lối sông để bảo vệ sức khỏe của mình và có nhiêu loại điều trị mới bằng thuốc có thể giúp cho những người có dấu hiệu đang bị bệnh gan. Mục tiêu là giảm bớt nguy cơ bị hư gan hoặc ung thư gan sau này trong đời.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *