Có chế độ công tác có thời hạn cho từng vùng

Sử dụng hết…

(Tiếp theo trang 3)

quan nhà nước (bệnh viện, trưòng y…) để còn được học tập thêm, có đường tiến về mặt khoa học Chỉ một số rất nhỏ bằng lòng với lại ích kinh tế khi đi làm cho các hãng nước ngoài.

Làm thế nào để có thể sử dụng tốt các bác sĩ phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe.

Có chế độ công tác có thời hạn cho từng vùng

Đây lâu nay việc phân công công tác các bác sĩ ra trường vì đại cục đã phân công ở đâu là yên đây đến già Như Kinh Kha tráng sĩ ra đi thề không ngày nào trở về !” Ai được ở Hà Nội hay các thành phố lớn là may man “trời” cho. Bạn nào lên miền núi, đến vùng sâu, vừng xa, ra biên giới, bải đảo, về nông thôn là “ra” đời ! Cứ* yên tâm mà ở đó sinh con lập nghiệp, lấy vợ đẻ con, lương hưởng không hơn gì người công tác ở thành phố (ở thành phỉ còn được phụ cấp đắt đỏ, như* Hà Nội là 12%), làm việc thỉ điểu kiện khó khăn thiếu thốn, học tập thi không có điều kiện xa thầy, xa bạn, xa trường, tài liệu chẳng có, làm gi nghiên cứu khoa học được, còn đào tạo thi ưu tiên cho ngưòi địa phương đã … Đó là một sá trong những lý do làm cho không ai muốn đi nhộn công tác ở những vùng này. Thà chết còn hon, phải bám trụ Hà Nội và các thành phổ lốp Ị Người ta nghỉ và làm như* vậy. Chẳng lẽ nay chúng ta cứ duy trì mãi tình trạng này . Để động viên được các thầy thuốc trẻ ra trường yên tâm nhận cong tác ờ vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giói, hải đảo, nông thôn V.V.. nên có chế độ như bao lâu thì được chuyên vùng nếu có nguyện vọng, người công tác ở váng trung du bao lâu thì được chuyên về đồng bằng, vùng phụ cận thành phố, thành phố v.v… Tâm lý của số đông người là sẵn sàng chấp nhận phân công nhưng có thời hạn, thấy được trước “ngày vê” để còn phấn đấu.

2 • Có chế độ phụ cấp ưu đãi. Mức phụ cáp tùy theo mức độ khó khăn, hoặc gian khổ của nơi nhận công tác.

3 – Có chính sách ưu đãi trong tuyền sinh vào trường, trong đào tạo trên đại học, trong tham quan, học tập ở nước ngoài, được hành nghề khám chữa bệnh sớm hơn hạn định v.v. cho những người nhận công tác ờ những nơi khó khăn, gian khổ…

4 – Các địa phương, các khu vực có chính sách thích hợp khuyến khích các thầy thuốc đi nhận công tác ở y tế ban ngành.

Ngày 20-12-1995 UBND thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo thực hiện chính sách ưu đãi cho các bác sĩ trẻ về công tác ở nông thôn để thu hút hơn 500 bác sĩ ra trường chưa có việc làm về công tác ở 34 xã ngoại thành. Chính sách này quy định sẽ phụ cấp mật lương). Ngoài ra họ còn được ưu tiên cấp giấy phép khám chữa bệnh ngoài giờ’, được ưu tiên đi học chuyên khoa sau 3 năm phục vụ. Đây là một khởi đâu đáng hoan nghênh mà các nơi khác chắc cũng có thể làm được.

Để có thể sử dụng tốt các thầy thuốc phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, khó khăn có không ít, nhứng việc cần phải làm cũng rất nhiều. Tuy nhiên, nếu đưực sự quan tâm, phối hợp giải quyết của nhà nước, của ngành ỵ và của các vùng, các địa phương chắc chắc việc đó có thể làm được tốt.

PV- SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *