Bản quyền trong sản xuất kinh doanh

Về VIỆC “NHÁY LẠI” BẢN QUYềN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH

Xí nghiệp chế biến Đông nam ,dược quận 5 (XNCBĐNDQ5) -thành phố Hồ Chí Minh là nơí chuyên sản xuất các loại thuốc đông được, trong đó có “sâm qui tinh” và “thập toàn đại bổ. Đây là hai mặt hàng dạng thuốc nước đã được Bộ y tế xét duyệt cho xí nghiệp đồng ký sản xuất từ năm 1982 đến nay. Ngay từ khi mới xuất hiện trên thị trường “sâm quí tinh” và “thập toàn đại bổ” đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của các thượng đế trong và ngoài nước. Con số tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng dần : “sâm qui tinh”, vào năm 1989 tiêu thụ trong nước 581.000 chai, xuất khẩu 185.000 chai. Năm 1991 trong nước 817.000 chai, xuất khẩu 1,889.000 chai. “Thập toàn đại bô” nồm 1992 trong nước 165.000 chai, xuất, khẩu 46.000 chai. Nồm 1993 xuất khẩu đạt 304.000 chai. Nhưng 10 tháng đầu năm 1995 con số tiêu thụ của hai sản phẩm này tụt xuống trông thấy : “sâm qui tinh” tiêu thụ trong nước chì còn 469.000 chai trong đó xuất khâu là 277.000 chai. “Thập toàn đại bô” trong niróic 71.000 chai, xuât khẩu còn 57.000 chai.

Theo XNCBĐNDQ5 thì một trong những nguyên nhân làm giảm sút sô lượng sản phâm tiêu thụ của xí nghiệp trong năm 1995 của hai sản phẩm “sâm qui tinh” và “thập toàn đại bả” là do có sự cạnh tranh không lành mạnh trong thương trường của một số cơ sở, xí nghiệp chế biến sản xuất thuốc mà trong đó có xí nghiệp dược phẩm trung ương 26.

Năm 1990, xí nghiệp dược phẩm trung ương 26 (XNDPTW26) cho ra mặt hàng ,”sâm quỉ đại bổ” đóng chai tròn dẹt cồ cao, dung tích 250 mí, hộp dẹt khai chữ nhật. Nhưng đến năm 1992 vẫn tên gọi ấy XNDPTW26 cho ra đòi một kiêu dáng khác, chai tròn bầu hai ngấn, dung tích 300ml, đựng trong hộp vuông dài – hình thức này giống hệt “sâm qui tinh” của XNCBĐNDQ5. Về năm 1994 XNDPTVV26 lại ra tìm một mặt hàng “thập toàn đại bổ” giống hệt về tên gọi, bao bì hộp, dung tích như “thập toàn đại bổ” cua XNQBĐNDQ5.

Như vậy, trên thi trường thời * gian gần đây người tiêu dùng thấy xuất hiện một tên dược phẩm “thập toàn đại bô” nhưng lại của hai nơi sản xuất : một của XNCĐĐNDQ5, một của XNDPTW26. Việc đặt sản phẩm trùng tên và giống kiểu dáng cùa XNDPTVV26 và một số cơ sở khác đã làm cho khách hàng không biết cái nào thật, cái nào giả ; cái nào tốt cái nào xấu, nghi ngờ tớị sản phẩm vẫn có uy tín củạ XNCBĐNDQ5. Và nếu như sản phâm “sâm qui đại bổ” và_”thập toàn đại bổ” của XNDPTW26 xuất, hiện trên thị trường sau sản phẩm “sâm qui tinh” và ”thập toàn đại bô” của XNCBĐNDQ5 lại giống hệt nhau về mẫu mả, bao bì, nhản hiệu thì XNDPTVV26 đã vi phạm qui chế dược của Bộ y tế ban hành sổ 9519 ngay 28-12-1994 về việc **,, không được đặt tên trùng với các tên thuốc cua các nhà sản xuất khác cả trong và ngoài nước…. Đây cũng là một hiên tượng xảy ra khá phổ biến trong nến kinh tế thị trường.

Việc cạnh tranh để trụ vững và vươn lên trong cơ chế mói là điều đáng khích lệ nhưng thiết nghỉ nên tránh những trường hợp nháy lại mẫu mã các sản phẩm khác trên thị trường để bảo đảm quyền lợi cùng như uy tín của mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh.

PV-SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *