Phẩm màu thực phẩm

Phẩm màu thực phẩm

(Tiếp theo trang 5)
thường rất thấp, ít hấp dẫn do dễ bị mất màu nên rất cần phải cho thêm các loại phẩm màu tổng hợp.
Việc tăng nhanh danh mục và chủng loại phẩm màu thực phẩm tổng hợp, thực tế đã gây nguy hiềm đối với sức khóe của người tiêu dùng, đặc biệt đối với trẻ em, nếu không đươc kiểm tra và quản lý chặt chẽ. Cũng như nhiều nước đang phát triển, trong những năm gần đấy, trôn thị trường nước ta nhiều loại phẩm màu vô cơ, hữu cơ thường dùng trong công nghiệp dệt nhuộm trải sợi như Rhođamine B.Mctaniỉ-Yellow, Malachite, Green… đã được người ta sử dụng vào việc chế biển thực phẩm với mục đích gian dối nhằm thu lợi nhuận cao, hoặc do thiếu sự hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm. Xin nêu vài trường hợp :
Ngày 26-1-1995, Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (YHLSNĐ) đã tiếp nhận , 3 bệnh nhân đều là cán bộ hưu từ 54 – 59 tuổi, ở bệnh viện Hà Giang chuyển về họ cùng ăn cỗ có xôi nhuộm phẩm đỏ (giả xôi gấc và đều bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa, sốc. suy thận, đi giải ra huyết cầu tố. Hai bệnh nhản cứu được, 1 tứ vọng một ngày sau đó .

Tiếp đến ngày 4-3, Viện YHLSNĐ lại nhận một bệnh nhân tương tự từ Bệnh viện Lạng Sạn chuyền về do ngày 28-2 ăn xôi nhuộm phẩm đã bị đau bụng và sốt rồi vàng da đái ra huyết cầu tá. Viện dinh dưỡng đã thử nghiệm nhanh và xác đinh cả 2 mẫu phẩm nhuộm xôi trên, đều không thuộc phẩm mầu thực phẩm. Thử nghiệm cho thấy súc vật so với phẩm chuẩn uổng liều cao tương đương trên 100 lần liều dùng cho phép (ADI), phẩm màu đỏ thực phẩm trong đanh mục Bộ y lé cho phép, chuột không chết, phẩm màu giả nhuộm vào xôi tại Hà Giang và Lạng Sơn đi gây chết chuột nhắt thử nghiệm (3-6).
Việc quy định cho phép danh mục, số luựng và chủng ioại phẩm màu lại các nước thướng không giốog nhau. Amiranth bi cấm ở Mỹ, nhung lạt được Ca-na-đa cho phép. 6 chỉ tiêu quan trọng thường được sử dụng để chọn loại phẩm màu cho phép :
– An toàn cho cơ thể khi sứ dụng, không có mùi vị, không gây phàn ứng xấu, biến chất thực phẩm ; không bị ảnh hường bởi ánh sáng, nóng ,nhiệt; phương hướng ; dễ dàng khi sứ dụng

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *