Một thị trường thuốc kỳ lạ

Một thị trường thuốc kỳ lạ, thuốc giả tàn bạo như vậy không?
Lúc ấy, số cửa hàng thuốc quốc doanh đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả các loại thuốc thông dụng cũng có khi phải bán phồn phái, bán cò kế hoạch chỉ cần ngoặc vói hiệu thuốc một vài thùng B1 tiêm, vài thùng khánh trình mang ra thi trựờng là phất’’ nhanh hơn “làm ăn bớt xã hội chủ nghĩa”.
Vì tao lại có tinh trạng như vậy ? Trước hết là do chung ta còn bỏ trống trong quản lý. Nhưng suy cho cùng vẫn là do nước quá nghèo. Đã nghèo lại “kinh doanh” thuốc Tây này, Cùng với sự mở cứa của nền kinh tế thị trường, thuốc chữa bệnh cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Trong cái thế giới muôn màu cứa thuốc Tây, lai một vấn đề được đặt ra : cung ứng và quản lý thuốc như thế nào ? Không ít bài báo đã nói về thuốc ở Hà Nội, khen có, chê có. Chính vì vậy, chúng tói cũng tổ chức những cuộc tiếp cận thị trường.
Sau khi Nhà nước cho phép hành nghề y dược tư nhân (1989), các dịch vụ về y tế của Hà Nội nâng lên nhanh chưa từng thấy. Thị trường thuốc Hà Nội
Nguyễn Văn Dư giám đốc Sở y tế Hà Nam, bác sĩ Lưu Thị Minh phòng khoa học GDSK đế thực hiện nãy, khi được thì làm gi trước những phức tạp của thuốc ?Dược sĩ Đình trả lời : Đỉnh, Phó giám đốc Hà Nội và phó tiến sỹ Châu, Trường học – thông tin thực hiện bài viết đã hỏi : “Hà Nộí đã những biến động của thỉ trường thuốc
đợt 2, 19/120 nhà ; đợt 3, 2/48 nhà. Các nhà thuốc tư nhân vi phạm kinh doanh thuốc độc-nghiện : đợt 1 có 17 nhà, đợt 2 có 1 nhà, đợt 3 có 1 nhà. Nguồn thuốc độc nghiện lại do buôn lậu qua biên giới, không phải thuốc ngành y tế đưa ra. Các cơ sờ có thuốc bán ngoài là do là cách bán thuõc với giá cao cắt cổ. Lại có bác sỹ tư nhân bán thuốc bằng cách xóa nhãn hoặc không cho biết tên thuốc với một chỉ dẫn mồm : Viên trắng uống 2 lần một ngày, viên xanh uống một lần 2 viên”. Lại có nhà thuốc ngoặc với bác sỹ để thầy thuốc chỉ dẫn bệnh nhân đến cứa hàng của mình vói một toa thuốc móc tiền” dù bệnh chưa đến mức phải dùng loại thuốc “uống” đến thế… Trong năm 1995, tinh hình nhập lậu thuốc bằng đường tiểu ngạch có chiều hướng gia tăng. Trong đó, có (Xem tiếp trang 13)

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *