Việc sử dụng phẩm màu trong thức ăn và thực phẩm chế biến

Tuy nhiên, cho tới nay chì cố một số ít loại phẩm màu tổng hợp hữu cơ đạt dược 6 tiêu
chuẩn trên. Ờ nước ta, Bộ y tế đã duyệt và ban hành danh mục 8 loại phẩm màu tổng hợp
cho phép với 4 loại mầu đỏ, 2 loại mầu vàng, 2 loại màu xanh (theo Quyết định số 1 505/BYTQĐ ngày 13-4-1992 của Bộ y tế):
h 1 – Phẩm vàng Tartratne CI 19140
H 2 – Phẩm vàng mặt ười, Sunset Yelkew FCF C1 15985
3 – Phẩm xanh, Indigocarmine Q 73015
4 – Phẩm xanh, Brillant Blue FCF CI42090
5 – Phẩm đò, Erythrosinc ơ 45430
6 – Phẩm đỏ, Amaranth CI 16185
7 – Phẩm đỏ, Ponccau 4R C1 16255
8 – Phẩm đỏ, Carmoisine G 14720 và các loại phẩm màu tự nhiên thực vật sau :
Ig 1 – Bêia-Caroien (gấc)
Ig 2 – Chlorophyìlc (Diệp lyc tố)
Ig 3 – Curcumin, turmeric (nghệ)
Ig 4 – Riboílavin, Lactoíìavin (Vicamin B2)
Ig 5 – Caramel (nước hàng)
6 – Các loại màu tự nhiên khác của các loại cố rau quả ăn được như chanh, Cam, dâu, sim, mán
lất V.V..
i: Kết quả là việc sử dụng phẩm màu trong thực phẩm tại Viện dinh dương 1990 – 1904 cho thấy rằng:
– Việc sử dụng phẩm màu trong thức ăn và thực phẩm chế biến tại nước ta ngày càng phong phú và nhiều chùng loại. Theo thống kê người tiêu dùng nhất là trẻ em ưa thích lựa chọn các loại thực phẩm có màu sắc hấp dẫn, tạo giá trị thương phẩm cao, như màu đỏ, hồng, vàng, xanh lá cây…
– Mặc dù đã cộ nhiều văn bản pháp nhưng tình hình sử dụng phẩm màu không được phép hoặc lạm dụng, sử dụng gian dối vẫn còn ở mốc cao. nhất là ở khu vực ngoài quốc doanh. 100% nguyênliệu pha chế phẩm màu nội, kẹo trẻ em, bánh bỏng tổng hợp các màu, chà lợn sử dụng, gà mổ sẵn, đã sử dụng phẩm màu không có trong danh mục cho phép. Nước giải khát, bánh ga tô có kem, bánh kẹo trung thu đã sử dụng loại phẩm màu ngoại nhập lậu, trong đó tới trên 50% thuộc loại không được phép sử dụng.
Để sản xuất bán lẻ và kiểm tra phẩm mầu, tuỵên truyền giáo đục cho người tiêu dùng hiểu biết về sự nguy hiểm khi sử dụng phẩm màu công nghiệp trong thực phẩm và xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm đề nghị cho thành lập trung tâm dịch vụ NIN-VINASTAS.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *