Phương pháp chăm sóc trong tương lai

Xã hội hóa công tác dân số – kế hoạch hóa gia đinh ở thành phố Nam Định (Nam Hà)
Từ những năm 1992 đến nay, công tác DS -KHHGĐ ở thành phố Nam Định tiếp tục được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành chuyên môn trong việc chỉ đạo nên tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên của thành phố tiếp tục giảm : từ 1.54% (năm 1992) xuống còn 1,47% (năm 1993), 1,46% (nàm 1994). Các xã Lộc Hạ, Lộc An; Mỹ Xá có tì iệ phát triển dằn số tự nhiên thấp nhất thành phố (từ 1 – 1,1%). Tỉ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận biện pháp tránh thai 1992 (61,8%) ; 1993 34,3%); 1995 dự kiến là 68,8% cập vợ chồng thực hiện KHHGĐ. số người sinh con thứ 3 trở lên 1992 (13%) ; 1993 (9,6%); 1994 (7,2%).
Thành phố Nam Định đang kiện toàn ủy ban DS -KHHGĐ tổ chức thành tập ban DS – KHHGB cấp
phường xã, bồ trí cán bộ chuyên trách có phụ cấp 70.000 dồng/tháng ; xây dựng mạng lưới cộng tác viên đến tận miền, xóm ; hội phụ nữ, đoàn thanh niên đóng góp vai trò tích cực cho công tác này. Toàn thành phố hiện có 305 cộng tác viên DS – KHHGB, bình quân có từ 12 – 15 cộng tác viên ở đơn vị phường xã, thực hiện thường xuyên công tác truyền thông dân số, cung ứng dịch vụ KHHGĐ đến tận người dân. 100% phường xã đã có phương tiện truyền thông dân số, 2 xã có trung tâm truyền thông dân số là Mỹ Xá, Lộc Hòa. Toàn thành phố đã có 5 xã được đầu tư trang thiết bị làm kỹ thuật KHHGĐ.
NGÔ THANH NHÀN (BV11 – Phân viện báo chị – TT) – SK và ĐS năm 1996

SAU HƠN 2 THÁNG THỰC HIỆN
Qua hơn hai tháng thực hiện Chỉ thị 661 / TTg ngày 17-10-1995 của Thủ tướng Chính phú về việc khám chữa bệnh ngay cho người bệnh bị cấp cứu hoặc chấn thương ngoại dù ngưòi bệnh thuộc đối tượng nào trong việc thu một phần viện phí, Bộ y tế đã ban hành Thông tư 17/BYT – TT hướng dẫn toàn (Xem tiếp trang 15)

Phương pháp chăm sóc trong tương lai
Học hiện đại ngày nay cỏ nhiêu tiến bộ đáng kể. Nhiều bệnh nhiễm khuẩn đã không còn là nỗi lo của nhân loại, và thậm chí một trong số chúng đã bị tiêu diệt trên phạm vi toàn cầu : như bệnh đậu mùa. Bệnh bại liệt cũng đã và đang được thanh toán ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác trong khu vực. Trong một tương lai không xa, nó cũng sẽ không còn trên hành tỉnh nửa. Những thành tựu về ngoại khoa phẫu thuật đã tiến được những bước kỳ diệu như ghép thận, ghép tim, ghép gan. Một sô bệnh ung thư dã đirực chân đoán ÊỞm vá cỏ nhiều phtrong pháp điều trị bửu hiệu. Các bệnh tim mạch, tuy tỷ lệ tứ vong còn cao nhưng đã được khống chế bởi nhiều loại thuốc mái có tính chọn lọc tốt.
Mô hình bệnh tật dần dần thay đổi,
PTS.KIỀu KHẮC ĐÔN – SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *