Răng lười ra khỏi giường gớm ri hè thèm ly ca fe sáng hôm qua lạnh quá lên rừng muốn cảm nhận muốn hít thở mùi rừng nên ko đội mũ nón chi cả trên đường về cảm thấy cái lạnh thấm tòan thân hôm trước lại đi viếng mộ giỗ con đã mệt đứ đừ trong bụng lo lo miết sợ bệnh quật ngã mình Chừ chỉ mong có sức khoẻ thôi

Răng lười ra khỏi giường gớm ri hè ,thèm ly ca fe sáng ,hôm qua lạnh quá ,lên rừng muốn cảm nhận ,muốn hít thở mùi rừng nên ko đội mũ nón chi cả ,trên đường về cảm thấy cái lạnh thấm tòan... Read More

Vừa về đến phòng thấy máu ra quá trời Chưa khi nào mà mình cảm thấy thương xót cho bản thân hơn lúc nhìn từng giọt máu của cơ thể đang rơi la chả trên gót chân thẩm đỏ một khu vực Taxi thì quá lâu đến trong khi càng cử động máu ra càng nhiều A dark point in my life

Vừa về đến phòng thấy máu ra quá trời …..Chưa khi nào mà mình cảm thấy thương xót cho bản thân hơn lúc nhìn từng giọt máu của cơ thể đang rơi la chả trên gót chân, thẩm đỏ một khu... Read More